PŮST 2018 – DEN ŠESTÝ

Screenshot 2017-01-13 08.25.55

Měl bych se postit ve skrytu? Nebo je v pohodě mluvit o tom s druhými lidmi?

Tvé veřejné vystupování během půstu by mělo ctít Boha. Bible mluví velmi pozitivně o „skrytém místě“, kde Bůh vidí, co děláš ve skrytu a odplácí ti za to otevřeně a veřejně. Toto pro křesťany není rada, jak z Boha něco tak zvaně „vytlouci“, je to spíše otevřená pozvánka, jak se dostat blíž do Jeho přítomnosti.

„Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.“ (Matouš 6:16-18)

Jednoduše, říká nám to, že náš půst má vidět jen Bůh. Takže půst v odloučení a osamocení je přesně to, co po nás Bůh chce jako po svých dětech. Tvá kázeň je jako libá vůně pro Hospodina, který vidí do hloubi srdce a vidí tvou oběť. Tvé motivy pro toto podvolení a pokoření jsou odhalovány v tichách a skrytých momentech tvého fyzického strádání. A odhodlání tvé víry je to, co se dotýká nebeských dlaní ve tvůj prospěch. Den po dni tvé svědomité usilování o vztah s nebeským Otcem tímto skrytým způsobem vzdává chválu Králi Králů a Pánu Pánů, Ježíši Kristu. A výsledkem je: Bůh si tě všímá!

A pak jsou chvíle, kdy pastor či tvůj vedoucí ve víře vyhlásí společný půst. Když vedoucí tvé církve vyhlásí veřejný půst a ty máš pocit, že k tobě Bůh mluví právě skrze vedoucího a jeho výzvu, pak bys měl poslechnout tuto Bohem danou autoritu a přidat se v půstu k ostatním. I svaté biblické postavy vyzívají všechny tehdejší i dnešní věřící, aby se skrz půst přidali k bitvě Pána. V tomto případě zvěme všechny věřící, doslova „křičme ze střech“, aby se přidali k tomuto společnému postu za příchod změny, uzdravení a naděje.

V našem každoročním 21 denním půstu se přidáváme k milionům dalších lidí po celém světě. Když se společně postíme, vyčleňujeme tak začátek nového roku k hledání živého Boha jako společenství a jako Kristovo tělo, církev. Je to velmi mocný a důležitý čas podvolení se. Je to svatý čas vysvěcení. Je to veřejnou deklarací spravedlnosti po celé zemi. V tomto případě je nanejvýš vhodné a doporučené přidat se k ostatním malými skupinkami, speciálními bohoslužbami či v sociálním světě povzbuzováním druhých a předáváním jim zodpovědnosti, motivace a inspirace k půstu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *