PŮST 2018 – DEN TŘINÁCTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-28

Co mi pomůže se během půstu nevzdávat?

I z fyzického hlediska je půst pro tělo dobrý. Je to jako velký jarní úklid a podle toho, jak dlouho půst držíš, můžeš třeba zhubnout nebo se ti může zlepšit celkový zdravotní stav. Toto ti může trochu pomoci, když máš chuť to vzdát. Ale přestože jsou toto dobré přínosy půstu, neměly by pro tebe být primární a neměly by být ani tím, proč půst držíš.

Pojďme si na chvilku připomenout, že pouhý akt odpírání si jídla není tím půstem, který by si přál Bůh. Toto je především duchovní půst, ne dieta od jídla, Pokud nechceme, aby všechna naše motivace přicházela z fyzického hlediska půstu, měli bychom se hlouběji podívat na to, jaká a kde je naše duchovní motivace a odkud přichází.

Dnešním tématem je: Co mě může motivovat k tomu, abych se během půstu nevzdal?

Žalm 119:2 říká: „Blahoslaveni jsou ti, kdo střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem.“ Protože Bůh od nás očekává, že se budeme postit (Matouš 6:16), toto je jeden z Jeho zákonů. Chceš mít Boží požehnání? Chceš, aby byl tvůj život naplněn Jeho laskavostí? Zachovávej jeho zákon/slovo/svědectví. Posti se. Dávej. Modli se. Chval. Během této doby půstu hledej Boha celým svým srdcem. Jak Ho hledáš, upevňuj si motivaci k půstu. Pokud sis své důvody pro půst ještě nezapsal, měl bys to udělat teď. Už jen seznam důvodů pro půst ti velmi pomůže nevzdávat se a bude ti motivací.

Když upřeš svůj pohled na slibovaný výsledek tohoto času mezi tebou a Bohem, všechny tvé duchovní smysly budou citlivější. Lépe uslyšíš Boží hlas, lépe uvidíš dokonalou Boží vůli pro toto období tvého života. Vyzývám tě, aby sis během zbývající doby půstu udělal čas a byl s Bohem v tichosti. Dej si pauzu od věcí ze světa a opravdu otevři své oči pro Hospodina. Poslouchej ten slabý, tichý hlas uvnitř. Bůh se zjevuje v tichých momentech, kdy mu člověk věnuje čas. Považuji za velmi důležité znát Boží plán pro svůj život. A mou motivací je to, že už nechci plýtvat svůj život a věnovat se pouze svým plánům. Půst nás připravuje pro nové pomazání nebo nový směr života. Je to jako zmáčknout tlačítko „zapnout“, půst rozproudí Boží moc tak, jak by to přes tlačítko „vypnout“ nikdy nešlo. (Filipským 4:13 a Římanům 2:6)

Povzbuzuji tě, nevzdávej se během půstu. Vytrvej. „Blahoslavený muž (šťastný, požehnaný, prosperující, Bohem oblíbený), který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.“ (Jakub 1:12)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *