PŮST 2019 – DEN DEVATENÁCTÝ

On je věrný

V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.” Efezským 1:4-6

Pokud se zeptáš Boha, “Proč mě miluješ?” Neodpověděl by seznamem věcí a charakteristik pro které tě miluje. Jednoduše by řekl: “Protože chci.”

Bůh si tě vyvolil před stvořením světa. Naplánoval tvé dny, ještě předtím, než jsi byl zformován v lůně tvé matky. Předtím než jsi udělal jakékoliv rozhodnutí. Rozhodl se tě milovat a zasadit tě do Jeho rodiny. Možná tím nejromantičtějším na této lásce je, že ho k tomu nikdo nenutil. On to chce dělat, protože mu to přináší radost.

Když běžíš, On stojí. Když padáš, On je nepohnutelný. Když o Něm pochybuješ, On je neměnný. Bůh je věrný ve Své lásce k tobě. Jeho věrnost není založená na tvých reakcích, nebo závislá na tvých nedostatícch.

SLYŠ DNES TEN HLAS… PAMATUJ SI DNES

Když před Něj všechno vysypeš a vstoupíš do Jeho přítomnosti ve chvále a díkůčinění. Není v Jeho přítomnosti žádné místo na vinu, či odsouzení. Přijme tě s otevřenou náručí, protože je věrný milovat tě svou nepodmíněnou láskou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *