PŮST 2019 – DEN DVACÁTÝ

Naruby

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.”Matouš 23:27

To co je uvnitř, bude zjeveno navenek. Když je někomu nazvracení, tak nepotřebuje trénink, jak dostat to, co je uvnitř ven. Tělo to zvládne samo! Pokud máš uvnitř sebe odpad, odpad vyjde ven. Ale pokud máš uvnitř sebe Ježíše, tak se ukáže Ježíš!

Je velice snadné nechat se chytit do každodenní náboženské rutiny. Můžeme cítit tlak toho, co od nás každý očekává a zapomínáme pak na to, kým bychom měli být v Kristu.

Musíme být opatrní, abychom nevydávali příliš mnoho energie na udržení našeho zevnějšku, aby se nestal pouze nabílenou zdí pro náš vadnoucí vnitřek.

Pokud cítíš, že tvé nadšení pro Ježíše uvadá, jdi za ním osamotě. Posti se, modli se, uctívej ho – pomůže ti to se znovu zaměřit na věci, na kterých skutečně záleží. Nemusíš hrát nic navenek, pokud jsi uvnitř naplněný Hospodinem!

SLYŠ DNES TEN HLAS… MODLI SE DNES:

Drahý Hospodine, ať můj vnitřek souhlasí s mým zevnějškem. Očisti mě od pokrytectví a bezpráví. Stvoř mi čisté srdce. Naplň mě svým Svatým Duchem, aby slova, která ze mě vychází a moje reakce, byly odrazem tebe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *