PŮST 2019 – DEN OSMNÁCTÝ

Co dělat v krizi?

“Nechali jsme se jím tedy unášet.” Skutky 27:15

Nenech se unášet. Typicky reagujeme na krize, stejnými třemi reakcemi jako námořníci na Pavlově lodi: “Bouře nese loď, nedokáže čelit větru, nechali se jí unášet. “ První věc, kterou se snaží bouře v našem životě dosáhnout je, abychom se jí nechali nést. Ztrácíme zrak z našich cílů a zapomínáme kam míříme. Ignorujeme naše hodnoty a dostáváme se mimo kurz. Protože nebyli vybaveni kompasem a hvězdy zastřely mraky, námořníci byli v temnotě. To nám nabízí otázku: “Jak charakteristicky reaguješ v temných okamžicích, kdy nevidíš hvězdy a nemáš kompas? Necháš se nést. Necháš se unášet vlnami. Dovolíš svým problémům s tebou mlátit a pohazovat tě ze strany na stranu. V životě tě můžou silné proudy odradit a dát ti pocit k čemu to vlastně všehno je? Proč vlastně bojovat? Tak to vzdáš a jdeš s proudem. Ale teď je čas udělat pravý opak! Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný… Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10:23, 35-36 Všimni si té věty: “ten kdo nám dal zaslíbení, je věrný.” Otázkou je: Zklamal tě někdy Bůh? Odpověď: Ne! A nikdy nezklame. “Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.” Verš 23 On tě vyvede z každé krize.

Obnov své ostří

Muž Boží se otázal: „Kam padla?“ Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. 2. Královská 6:6

Modlitba, půst, studování Božího slova a trávení času ve skutečném uctívání, ti dá sílu dělat nemožné, které není možné zvládnout z vlastní síly. Obnoví tvé zapálení, horlivost a obnoví tvé ostří!

Pamatuješ si na příběh mladého muže, který ztratil své ostří či čepel sekery v řece Jordán? Díval se ze břehu na železnou sekeru, která se potápěla do blátivé vody. Nejenom, že ztratil hodnotnou věc, půjčený nástroj, ale znamenalo to, že nebude moct dokončit započatou práci.

Ale všechno nebylo ztraceno. Elíša hodil dřevo do vody a donutil železo plavat! Nenech nepřítele ti namluvit, že jsi ztratil své ostří pro dobro věci. Tvé pomazání, zaměření, tvé sny, tvé nadšení… nejsou mimo dosah. Pokud Bůh mohl použít Elíšu, aby donutil železo plavat, může obnovit tvé ostří z jakékoliv hloubky.

SLYŠ DNES TEN HLAS… MODLI SE DNES:

Hospodine, chci oživit nadšení a horlivost po tobě. Vím, že máš plán a záměr se mnou a já toužím v něm jít. Modlím se, aby naděje a sny, které jsem nechal ležet na cestě, se obnovily a abys mě posilnil, abych mohl naplnit tvou vůli pro můj život.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *