PŮST 2019 – DEN PATNÁCTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-44

Důvod pro útok

Ty se však Hospodine smiluj nade mnou Žalm 41:11

Ďábel nechce, abys věděl, že Boží smilování je pro tvůj život, že jsi byl Bohem požehnaný všemi věcmi, které si vychutnáváš. Pravda je taková, že ďábel nechce, abys věděl, že by Bůh vůbec pro tebe něco udělal! Bude se snažit ti namluvit, že nemáš žádnou hodnotu, sílu či potenciál. Zahrává si s tebou, bude ti připomínat vzpomínky z dětství, pokud to na tebe nebude fungovat, připomene ti, selhání ve tvém životě. Pokud přistoupíš na jeho hru, začneš pochybovat sám o sobě, nebudeš mít sebeuznání, nebudeš věřit Bohu, že ti jakkoliv požehná, nebo že má pro tvůj život úžasný plán. Ale On má! Nezáleží na tom, jak omezené jsou tvé možnosti, nebo jak dosahuješ cílů, každé požehnání, které ve svém životě zažíváš je díky tomu, že Hospodin je na tvé straně. Žalmista říká: “Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš mě rád.“ Žalm 41:11-12 David rozumněl, že jeho nepřátelé ho napadají, kvůli zjevení Božího svědectví na jeho životě. Otázkou je: Rozumíme, že Boží náklonnost je i na naší straně? Pokud tomu nevěříš, tak nebudeš očekávat útoky, porozumněj důvodům, které jsou za tím a jak tyto útoky překonat. Jsi požehnaný a máš Boží náklonnost – a to je důvod, proč jsi cílem útoků! Jsou ostatní naštvaní, kvůli tomu co Bůh pro tebe dělá? Jak je
možné, že to ostatní vidí a ty ne?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *