PŮST 2019 – DEN PRVNÍ

liberty

Půst, který změnil historii, první část

Přestože půst je osobní záležitostí, která má spoustu osobních výhod, zároveň může mít vliv i na vaše společenství a na váš národ. V Bibli můžeme vidět dva příklady, kdy půst naprosto změnil historii!

Ninive našlo přízeň u Boha

Podle Bible Ninive mělo velký problém. Bylo to město, kde bujelo všechno zlé a očekávalo zničení (Jonáš 3:4), … ale nebylo bez naděje. Když přišel Jonáš s poselstvím o zničení města, tito lidé vzali Boha vážně. Jejich jedinou nadějí bylo volat k Hospodinu skrze modlitbu a půst. Přesně to učinili.

Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny. Jonáš 3:4

Celý národ učinil pokání u Boha a postil se. Jak rozhodl král Ninive:
Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho mocných rádců! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Jonáš 3:7
Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ Jonáš 3:9
A toto skutečně zabralo!

I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak. Jonáš 3:10

Ve skutečnosti lid z Ninive změnil Boží mysl pomocí modliteb a půstu! Tento společný půst uvolnil Boží slitování a změnil historii.
Jak by mohlo Ninive přežít bez půstu a pokání? Žádným jiným způsobem to nebylo možné! Současně i víme, že po dalších 200 let nebylo Ninive odsouzeno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *