PŮST 2019 – DEN SEDMÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Buď dnes nositelem Božího pokoje!

„Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.“ Přísloví 12:20
Jednoho dne stál Ježíš na palubě člunu a přikázal živlům: Utiš se! (Marek 4:39). K údivu všech zúčastněných, se Galilejské moře uklidnilo tak, že bylo jako louže. Možná nejsi schopný udělat nic se svým životem, ale když Ježíš, dárce pokoje, žije s tebou, tak ti dá moudrost mluvit k problémům v životě, k situacím a utiší je. V roce 1420 německý mnich Thomas a Kempsi řekl: „Nejdříve měj pokoj uvnitř sebe, abys mohl nést pokoj ostatním. Nemůžeš dávat druhým, co sám nemáš. Otázka je, kde můžeš získat pokoj o kterém mluví? V nebi! Bible říká: „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakub 3:17-18 V televizním rozhovoru se Barbara Walters ptá velice známého herce Richarda Dreyfusse: „Pokud bys mohl mít pouze jedno přání v životě, co by to bylo? Bez rozpaků odpověděl: „Pokaždé když mám narozeniny, pokaždé když sfoukávám svíčky, pokaždé když vidím padat hvězdu, přeji si to samé… vnitřní jistotu.“ A víte co? Lidé kolem tebe se cítí úplně stejně. Takže buď dnes nositelem Božího pokoje.

 

Jeho jméno je překrásné

“Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno.” Žalm 91:14

V biblických dobách často jména reprezentovala jejich dědictví, profesi, jejich charakter a nebo reputaci. Bůh zjevil sám sebe svému lidu skrze svá jména. Skrze Jeho slovo, nám Bůh říká, že je spravedlivý, naším praporem, naším pastýřem, naším zaopatřitelem a naším lékařem.

Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Isaiáš 9:6 On je všemohoucí Bůh vesmíru a stará se o nás. Nezáleží na tom, jakou máme prosbu, náš Bůh se stará.

Garantuji vám… cokoliv co potřebujete, se vztahuje k některému z Jeho jmen. Jeho jméno je mocné a Ježíš zaslibuje, že o cokoliv požádáme v Jeho jménu, On učiní. Když se ve víře modlíme Jeho jméno, tak je všechno možné!

SLYŠTE TEN HLAS… DNES SE MODLETE

Nebeský Otče, děkuji Ti za to, že jsi pro mně vším. Jsi můj uzdravitel, můj pastýř, můj zaopatřitel. Je neskutečné, že Stvořitel nebe i země zná mé jméno a vyslýchá mé modlitby. Dnes volám k tobě Pane, protože ve tvém Jménu nacházím vše, co potřebuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *