PŮST 2019 – DEN ŠESTNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Přiblížit se

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6:33

Když dáš Boha na první místo, tvé potřeby budou naplněny. Dá ti touhy tvého srdce. Ty specifické potřeby za které se modlíš… On zná. Nejenom, že je zná, ale stará se o ně. I když se tvá situace ještě nemění, ty se měníš a to může změnit tvou situaci daleko víc, než si myslíš!

Tím, že buduješ hlubší vztah k Ježíši, tím nic neztrácíš. Když se přibližuješ ty k Němu, tak se On přibližuje k tobě. On už ví o tobě všechny věci, které vůbec může znát. Tím, že se rosteš do větší intimity s Ním, začínáš rozumnět jeho cestám a rozeznávat Jeho hlas. Začínáš jasně vidět nové důkazy působení Jeho ruky všude kolem tebe, které jsi předtím neviděl. Jedna z nejmocnějších věcí, jak dosáhnout hlubšího vztahu s Kristem je, se postit. Půst přináší duchovní přeměnu, jak se přibližuješ k Bohu. Slyšel jsem svědectví o lidech, kteří se začali postit za specifické potřeby, nebo se za ně zaměřili v modlitbách a po pár dnech hlubokého uctívání zjistili něco úžasného… Bůh je povolal se postit jednoduše proto, aby se k Němu přiblížili.

SLYŠ DNES TEN HLAS…. MODLI SE DNES

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.“ Žalm 25:4-5

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *