PŮST 2019 – DEN ŠESTÝ

Screenshot 2017-01-18 17.56.05

Celým svým srdcem

Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremiáš 29:13

Ježíš byl veden Duchem svatým, aby se modlil a postil na poušti, předtím než kázal jedno kázání, uzdravil jednoho ochrnutého, osvobodil jednoho svázaného či povolal služebníka. Procházel 40 denním půstem, aby připravil sám sebe na práci, do které ho vedl Bůh; půst vydláždil cestu k Božím zaslíbením, která byla naplněna na kříži.

Pokud se Ježíš postil a modlil před naplněním svého povolání, o kolik víc bychom měli my?

Písmo říká, čekejte na Hospodina. Jak často čekáme na doktora, čekáme na kadeřníka, nebo čekáme hovor? Jsme ochotni zaplatit cenu, že uslyšíme od Boha díky tomu, že změníme své priority a počkáme na něj? Dokážeme se odprostit od našeho oblíbeného televizního kanálu a sociálních médií dostatečně dlouho, abychom byli o samotě s Bohem v chvále a uctívání?

Pokud skutečně chcete najít Boha víc, musíte Ho hledat, z celého srdce.

SLYŠ DNES TEN HLAS …. MODLI SE DNES
Ježíši, já vím, že stát se víc podobný tobě, bude stát víc, než jenom se vzdát jídla. Chci ti dát svůj čas, mojí pozornost a celé své srdce během toho, co tě budu víc hledat. Prohledej mé srdce, Pane, ukaž mi věci, kterým dávám větší prioritu než Tobě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *