PŮST 2019 – TŘETÍ DEN

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Oh happy day (Štastný den)

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Žalm 19:2

Nejpřirozenější věc pro Boží stvoření na světě je vzdávat Mu chvály. Slunce nemá na výběr, Jeho majestát je vidět v úsvitu každého dne. Oceán nemůže přestat Ho chválit, Jeho divy jsou zjevené v každé vlně v širém moři. Ale ty a já, Jeho nejcenější stvoření, máme právo se rozhodnout, zda budeme vyprávět o Jeho zázracích anebo ne.

Tím, že se rozhodneme Bohu vdát čest a slávu, kterou si zaslouží, tak nám to otevře dveře k tomu všemu, co pro nás má!

Tvůj čas ve chvále je daleko víc, než pár chvil obětování se. Je to pauza od tvého běžného života, abys mohl zažít nadpřirozený svět. Tím, že se zastavíš, abys Ho hledal, dáváš mu šanci, abys Ho mohl slyšet. Náš život se snadno může stát příliš zaneprázdněným a plným pádů, že si přestaneme uvědomovat, že se snaží získat naší pozornost.

Nepřestávejte žít svůj život s Bohem a žít jenom z chleba. Rozhodni se vyjít a chválit a modlit se každý den, abys zůstal citlivý na Něj a Jeho přítomnost ve tvém životě.

SLYŠ JEHO HLAS…. MODLI SE DNES

Pane jsi tak velký! Tvých zázraků je mnohem víc, než aby se daly vůbec spočítat. Tvá láska ke mně je daleko větší, než co vůbec mohu pochopit. Veď mně každý den hlouběji do porozumění toho kdo jsi a ať můj život prohlašuje Tvou dobrotu ve všem co dělám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *