PŮST 2020 – DEN ČTVRTÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Když se postíme

Chceš zažít působení Ducha Svatého novým způsobem? Duch svatý je novým vínem, kterému musíš dát novou nádobu. Musíš říct: “Poddám své tělo. Zapřu ho. Dám Duchu Svatému novou oběť – své tělo jako nádobu, do které může nalít nové víno tento rok.”

Půst den 4:

Vítej ve čtvrtém dnu jednadvaceti denního půstu. Doposud jsi zažil bolesti hlavy, jak se tělo začalo zbavovat toxinů a jedů, se kterými sis navykl posledních dvanáct měsíců žít. Pro mnohé z vás začal ustupovat pocit hladu, pokud dostatečně pijete. Voda je teď pro tebe nejlepším přítelem. Nyní se začnou objevovat otravné touhy. Těla většiny z nás fungují na vnitřní hodiny. Když se vzbudíš, tak žaludek říká: “Je čas na snídani, čas na jídlo.” To samé se pak děje v poledne i večer. 

Věříme tomu, že Bůh otevře naše oči v každé situaci. Můžeme si vybrat, že se budeme na věci dívat negativně nebo pozitivně. Toto se děje, když se postíme. Bůh otevírá naše oči a ukazuje nám nádherné věci, které se dějí kolem nás. Každý z nás by měl více chválit Boha než si stěžovat. 

Je zde unikátní způsob, jak dosáhnou toho, oč žádáme, když začneme říkat: “Bože, otevři oči mého života. Otevři oči k radosti. Otevři mé oči skrze tento půst k naději a vítězství. Otevři mé oči, Pane, abych mohl hledět ne kritickým pohledem, ale pohledem, který povzbuzuje, který je plný vizí a očekávání a ukazuje v každé situaci, že Ty uděláš něco úžasného.”

On může otočit i špatnou situaci v dobrou. Může využít něčeho, co v našem životě vypadalo jako naprostá katastrofa. To je to, proč písmo říká: “Všechny věci napomáhají k dobrému, těm co milují Boha a jsou povoláni k Jeho cestám.”

Projdi těmito okamžiky slabostí a nahraď je modlitbou a uctíváním. Někdy pomůže i jenom se projít. Pamatuj si, že nikdy nejsi sám! Jsme v tom společně.

Vše je o tvém přístupu

Naučil jsem se, že v každé situaci si lidé vybírají, na co se budou soustředit. Někteří nacházejí negativní věci v každé místnosti, do které vstoupí, a jiní vidí spoustu úžasných a krásných věcí, které tam jsou nebo se dějí. Vidíme to, po čem pátráme. Toto můžeme napasovat i na to, jak hledíme na ostatní. Můžeme mít různý přístup k lidem, místům nebo situacím, ve kterých jsme. 

Naučil jsem se, že přístup dokáže promlouvat život nebo smrt do každé situace. Když jsou naše kritické oči zapnuté, tak to často pouze neodrazuje, ale může to být i destruktivní. Na druhou stranu stejným způsobem funguje, pokud dáš Boha do každé situace. Pak se může stát něco úžasného a ze špatné situace se může stát skvělá. 

Klíčový verš:

“Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.” Římanům 8:28 

Zaměř se:

Naučil jsem se už dřív, že ve stresových situacích jsou dvě skupiny lidí. Jedněm říkám teploměry a druhým termostaty. Teploměry ti poví úplně všechno o místnosti, ve které se nacházíš. Popíšou ti každou chybku v každém detailu, každý problém, přestože si do té doby třeba ani nikdo nevšiml, že by tu nějaký problém byl. 

Tito lidé s dobrými úmysly často dokáží přinést negativní náladu, která může vyvést Boží skutky z kolejí. Pokud se dívají jen na ten detail, na to špatné, mohou propást všechno, co se v této místnosti děje. Všechny nedokonalosti je odvádějí od vanutí Ducha v té místnosti. 

Termostaty vidí tu samou místnost, dokonce i ty samé problémy, ale místo, aby o nich jen mluvili, nabízejí jejich řešení. Tak mění atmosféru v místnosti, aniž by si to lidé kolem uvědomovali. Vidí přínos v situaci, která se děje, hledají způsoby, jak ji využít k dobrému, a minimalizují špatné následky. Nedívají se jenom na to, co se děje – vykonají akci. 

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Buď tak upřímný, jak to jenom jde. Jsi teploměr nebo termostat? Pokud jsi teploměr, co s tím můžeš udělat?

Otázka číslo 2: Podívej se na konkrétní situace, které teď prožíváš, jsi víc teploměr nebo termostat? Vysvětli to.

Otázka číslo 3: Co by pomohlo tomu, aby ses i v nich choval více jako termostat?

Vhled:

Nikdy nedůvěřuj pouze svému fyzickému zraku. Žádej Boha o Jeho pohled, abys mohl vidět to, co vidí On. Jeremiáš 29 říká jednu z velmi známých a často citovaných pasáží. Mnoho lidí jí, ale ani nečte. 

Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.” Jeremiáš 29:11

Pokud ale budeme číst trochu dál, zjistíme, že jsou zde velká zaslíbení, kterých můžeme dosáhnout a nebo je nechat být. Tato pasáž pokračuje:

“Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozptýlil, praví Hospodin, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryč.” Jeremiáš 29:12-14

Nikdy nezapomeň na to, že nebeský Otec je schopen všechno proměnit k dobrému. Jeho Slovo je plné Jeho zaslíbení. Jeho naděje je napříč celou Biblí. Je skvělým termostatem, a mění okolnosti a klima. Můžeš se rozhodnout hledět na věci skrze své zkušenosti, názory a myšlenky, nebo se můžeš rozhodnout použít vyšší zrak a vidět skutečnou pravdu, která je v Jeho Slově – pokud se k Němu přiblížíš, přiblíží se k tobě. Pokud Ho budeš hledat celým svým srdcem, naplní se Jeho zaslíbení. Pokud tě cokoliv drží zpátky, vzepři se tomu právě teď, ať už jsou to finance, vztahy, problémy – On zaslibuje, že tě vysvobodí. Přestaň Bohu říkat, v jaké jsi situaci, ale začni té situaci vyprávět o svém Bohu!

Napiš si myšlenky:

Další krok:

Jsi povolaný a On pracuje pro tvé dobro. Požádej Boha, aby změnil tvůj pohled, změnil tvé vize tak, aby nebyly negativní během tohoto půstu. Žádej Ho v tomto novém roce za pozitivní pohled. 

Co potřebuješ změnit? Jak se změní tvůj pohled na tento svět po dnešním zamyšlení? Z čeho tě dnes vysvobodí? Co uvidíš jinak, když vstoupíš do nějaké místnosti nebo výzvy? Udělej si z těchto otázek seznam modliteb a udělej si čas přemýšlet nad nimi až se domodlíš. 

Myšlenka na závěr: 

Záměry, které máš ve svém srdci, mění atmosféru, když přijdeš do místnosti, protože přinášíš naději pro tento svět. Rozhodni se, že v lidech, včetně sebe, budeš nejdříve hledat to nejlepší. Dívej se na to, co Bůh vidí v tobě i ostatních. Pokud nevíš, co to je, ptej se Hospodina, aby ti to ukázal, a On to udělá. 

Čtení pro dnešní den:

Numeri 13

Efezským 1

Filipským 4:4-9

Modlitba:

Bože, vezmi ode mě veškerý pesimismus a dej mi prosím ducha naděje, víry a lásky. Pane, toužím po tom. Dotkni se mých očí. Otevři je tak, aby mohly být pozitivní. Pomoz mi přemýšlet pozitivně. Nauč mě důvěřovat v dobré věci. Připomínej mi, že uvidím Boží dobrotu v zemi, ve které žiji. 

Bůh ti žehnej, nepřestávej se postit, nepřestávej se modlit. Jsme v tom společně a zatřeseme tímto světem skrze půst a modlitby. 

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *