PŮST 2020 – DEN DESÁTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

Skrze zrak svých blízkých

Boží láska je zde v plnosti a zdarma. Je to dokonalá láska připravená právě pro tebe. Ale abychom mohli mít plnou Boží přízeň a naklonili si Jeho hlas, musíme pro to něco udělat. 

Půst den 10:

Rád bych tě uvítal do desátého dne, kdy se společně modlíme a postíme. Já jsem šťastný, že se vás zapojilo letos tolik. Dnes bych se chtěl zaměřit na téma: “Otevři mé oči Pane a dovol mi hledět na sebe skrz oči těch, kdo mě znají nejlépe.” Pravděpodobně je to rodina, komu na tobě nejvíc záleží. Někdy se snažíme udělat na druhé dojem, ale v rodině nám to většinou tolik nejde. Modlím se, aby tvé chování uvnitř tvé rodiny, bylo stejné jako vystupuješ navenek. 

Chtěl bych tě povzbudit, abys tento půst trávil s někým dalším. Můžete se stýkat osobně nebo přes internet.

Skrze zrak svých blízkých

Pokud bychom požádali tvou rodinu, aby nám popsala tvůj charakter, co by řekli? Co kdyby se jich někdo zeptal na silné a slabé stránky, bylo by to pro tebe překvapením? Většina z nás žije veřejný život a soukromý život. Naše rodiny nás vidí v tom soukromém, když na nás nikdo “nevidí.” Protože na tom, jak vypadáme navenek záleží, ale naše rodiny a ti, co nás znají, vidí daleko víc. 

Klíčový verš:

“Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.” Lukáš 12:2

Zaměř se: 

Pokud bych vedl k Pánu tisíce lidí a ztratil respekt a úctu ve své rodině, něco pak není v pořádku. Vidět sám sebe skrze svou úzkou i širokou rodinu a ty, co tě znají nejlépe, je moc dobré cvičení.

Hodnocení:

Otázka číslo 1: 

Vyber si tři blízké lidi a napiš, jakou hodnotu přidávají oni do tvého života a jakou ty do jejich. 

Napiš si myšlenky:

Otázka číslo 2: Vedeš tyto blízké spíše ke Kristu, od Něj nebo tvé přátelství nemá na to vliv? 

Otázka číslo 3: Napiš si seznam věcí, které o tobě říkají tito blízcí.

Otázka číslo 4: Napiš si seznam slov, které bys chtěl, aby o tobě říkali a byl jsi pro to znám. 

Myšlenky:

Vhled:

Když se modlíš a postíš, požádej Boha, aby ti ukázal to, co není podle Něj. Modli se za průhlednost alespoň před těmi, kdo ti jsou nejblíž. Modli se za autenticitu a čistou cestu s Bohem na veřejnosti i ve své rodině. Jak se chováš ke své manželce? Jak vychováváš své děti, ukazuješ jim svou lásku? Nestačí, že je miluješ, pokud to oni necítí. Možná potřebuješ obejmout dnes své děti. Možná potřebuješ zavolat někomu, o koho se staráš během tohoto půstu. 

Izaiáš 58:7

Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným? Pokud jsou nějaké situace, ve kterých potřebuješ smíření, neschovávej se, vydej sám sebe během tohoto půstu, aby se mohly tyto vztahy uzdravit. Lukáš 12:2 říká: “Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.” Jednoduše Ho požádej: “Pane, učiň mě opravdovým. Tak opravdovým, aby to mohli vidět mé děti, když přemýšlí o svém otci nebo matce, aby si uvědomovali, že opravdu miluji Hospodina.” Tak se nejlépe pozná křesťanství – v činech, ne ve slovech. 

Další krok:

Pomazání se nenaučíš, musíš ho získat od Hospodina. Můžeš se naučit zákon, ale pokud ho nebudeš žít v každodenním životě před svou rodinou, nepřijmou ho. Ti, co jsou ti nejblíže, často vidí věci, které ty nevidíš, dobré i špatné, čisté i nečisté. Pokud chceš svůj život posunout na další úroveň, sedni si s těmi, co tě znají nejlépe, a zeptej se je na stejné otázky. Dovol jim být upřímní. Lidé, kteří tě znají nejlépe a milují tě, nemají zájem tě zranit. To, co se dozvíš a naučíš, ti může přinést změnu. 

Denní čtení:

Lukáš 11:33-36

Matouš 7:3-5

Galatským 6:1-10

2. Korintským 7:9-11

Židům 12:7-17

Modlitba: 

Otče, dnes je 10. den, prosím tě, učiň svou práci v našich rodinách a našem osobním životě, skrze své oči, které vidí nejlépe. Dovol nám, abychom byli transparentní a náš život byl čistý a opravdový. Dovol nám být milí. Nauč nás odpouštět. Dovol nám být soucitní k druhým. Dej nám měkké srdce, jak říká písmo, k bratrům, sestrám, rodičům, dětem a do všech oblastí našich vztahů, kam to potřebujeme.  Modlím se dnes, aby Tvá moc byla uvolněna do našich rodin, našich osobních životů. V Ježíšově jménu, Amen.

Ať ti Bůh požehná. Zvládl jsi 10 dní. Jsi v polovině 21 denního zasvěcení do půstu. Nepřestávej se modlit, čti svou Bibli. Věř na zázraky. 2020 je rok čerstvých vizí.

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *