PŮST 2020 – DEN DEVATENÁCTÝ

Neviditelná cesta před námi

Někdy nás Bůh vybízí, abychom udělali něco ve fyzické rovině, co uvolní duchovní moc.

Půst den 19:

Je tu devatenáctý den půstu. Pravděpodobně máš touhu po hamburgeru, steaku a plno dalších jídlech. Pro spoustu lidí bylo těchto 19 dní naprosto normálních, ale otázkou je, jestli pro ně tyto dny mají stejný význam jako pro tebe, když jsi toho tolik obětoval? Bude to mít vliv na tvůj život, že jsi dal Boha v tomto období na první místo? Co ti to přinese?  

Jeho slovo říká v Matoušovi 6: “Hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno.” Tohle je to, čemu věřím. Dnes bych tě chtěl vyzvat: “Předlož Bohu svá rozhodnutí, která jsi udělal v modlitbách a půstu. Aby Jeho vůle byla tvou vůlí, kamkoliv půjdeš a v čemkoliv, co budeš dělat. I v momentech, kdy musíš udělat rychlé rozhodnutí a nemáš moc času se modlit, aby ti zjevoval svou vůli a cestu a mluvil k tobě skrze Svůj pokoj a ujištění.” Bible říká v Přísloví 3: “Spolehni se na Něj a On povede tvou cestu.” Během tohoto půstu Bohu znovu a znovu říkáme: “Pane veď mě.”

Bůh má plán pro tvůj život. Celkové poddání se Mu je nejrychlejší cestou ke tvé budoucnosti.

Možná jsi někdy slyšel větu: “Pokud chceš rozesmát Boha, řekni Mu své plány.” Je na tom daleko víc pravdy, než si dokážeš představit. 

Je zde plán a záměr pro tvůj život, ať už ho teď vidíš nebo ne. Možná máš nějaké sny o tvé budoucnosti, ale popravdě to, co tě čeká v budoucnosti, je ještě daleko větší, než si dokážeš představit. 

Věřím, že každý z nás má určité poslání, a to tvoje je zakódované ve tvém DNA. Představ si Mojžíše, Davida, Petra nebo Pavla. Myslíš, že si kdy dokázali představit, kam je dovede rozhodnutí následovat Krista? V žádném případě! Stejně tak ani ty si to nemůžeš představit. 

Klíčové verše:

“Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně , modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.”

Jeremiáš 29:11-13

“Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ “

  1. Korintským 2:9

Zaměř se: 

Mám zde pro tebe výzvu. Pokud skutečně chceš dát Bohu svolení, aby udělal ve tvém životě cokoliv, co On chce, vyznávej tato tři stanoviska.

  1. Půjdu kamkoliv.
  2. Půjdu kdykoliv.
  3. Udělám cokoliv.

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Bál si se někdy své budoucnosti a toho, zda si tě Bůh vůbec nějak použije? 

Otázka číslo 2: V čem padáš, co se týče Boží vůle? Jsi 100% vydán Bohu? Může s tebou udělat cokoliv, co bude chtít? Když tě někam pošle, půjdeš hned? Nebo jsi spíš ten člověk, který musí všechno zkoušet a tlouct na každé dveře, jestli nejsou náhodou otevřené? 

V čem potřebuješ znát Jeho vůli? 

Myšlenky: 

V čem si myslíš, že by tě měl Bůh vést za ruku, a proč? 

Vhled:

Během toho, co píši zamyšlení posledních dní, všimnete si, že mi nejde o to vás přesvědčit, abyste vydali svůj život Ježíši a vystoupili z lodi. Pokud jsi došel až sem, toto už jsi udělal. Když usínáš, tak očekáváš, co se stane, co pro tebe Bůh má. Jestli si tě skutečně použije nebo možná jestli se ti podaří vyjít z těch těžkostí, kterými jsi v tomto období procházel. Možná ti to je všechno jasné a řešíš finance, protože nevíš jak zaplatíš svůj nájem na konci měsíce. 

Další krok: 

V minulém roce jsem zažil několikrát muset se rozhodnout, aniž bych měl dostatek informací. Když se otočím zpátky, uvědomuji si, že jsem na to neměl dostatek moudrosti sám ze sebe, ale vidím, že to byla správná rozhodnutí. Jsem přesvědčený, že to bylo díky tomu, že jsem si vybral Boha, postil se a modlil na začátku roku. Jeden z úžasných výsledků půstu je, že tě nasměruje v budoucím životě ve chvílích, kdy to budeš potřebovat. 

Ať jsi na cestě s Kristem kdekoliv, mám pro tebe dvě úžasné zprávy: Za prvé: Bůh je s tebou. Za druhé: je zde plán pro tvůj život, pro další krok, který uděláš, pro další období, kterému budeš čelit. Nikdy nezapomeň na tajemství rozhovoru s Ježíšem, nehledej znamení nebo nápovědy, abys mohl udělat další krok, hledej na prvním místě Jeho království, hledej svého Spasitele, na všech cestách tě bude bude posilňovat a ukazovat ti směr. Nevěnuj čas tomu, že budeš hledat novou práci, věnuj svůj čas Tomu, kdo ti otevírá cestu. Pokud tě chce dovést na nové místo, zjeví ti to. Často máme spoustu příležitostí, které sami od sebe nemůžeme najít. Bůh otevře naše oči ke správným rozhodnutím a správným volbám. 

Denní čtení:

Jan 4:23-24

Římanům 12:1-2

Galatským 2:20-21

Jakub 4:1-12

1.Petr 5:6-10

Modlitba:

Otče, modlím se dnes za každé rozhodnutí, kterému budeme čelit v roce 2020. Potřebujeme Tvou moudrost, Pane. Potřebujeme Tvou pomoc. Potřebujeme Tvé nasměrování. Poddáváme se Ti dnes v modlitbách a půstu. Veď naše kroky v roce 2020. Veď nás a naše děti do správných škol, mezi správné lidi, ke správným přátelům, správným volbám, správným hlasům, správným rozhodnutím v Ježíšově jménu. Amen. 

Někdo říká, že když se máš rozhodnout mezi ano a ne, je to jako vřed. Věřím, že tomu tak nebude, že dostaneš Boží vedení Duchem Svatým. Budeš chodit vírou a Bůh ti mocně požehná v roce 2020, v roce dobrých rozhodnutí pro tvůj život. Nepřestávej se modlit a postit. 

Tvá modlitba:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *