PŮST 2020 – DEN DEVÁTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

Podívej se na svůj potenciál

Vykopej to

Chceš být požehnaný? Chceš mít pomazání tisíckrát silnější, než máš teď? Vyžaduje to určitou oběť. 

Půst den 9:

Vítej v devátém dni našeho 21 denního půstu. Byl jsem na hoře, o které Bible mluví jako o místě, kde se Ježíš 40 dní a 40 nocí postil a modlil sám v divočině, kam byl veden Duchem svatým. Netuším, z jakého důvodu si vybral právě toto místo. Je to tak pusté místo, kde nejsou žádné dobré podmínky pro život. Být na tomto extrémním místě a vědět, čím vším tady Ježíš procházel, bylo naprosto uchvacující. 

Dnes, když se budeme postit a modlit, chtěl bych se zaměřit na ty z vás, kdo se teď cítíte jako na poušti. Chtěl bych se soustředit na vedení Duchem svatým, kamkoliv tě povede. Pokud dovolí, aby ses dostal na poušť, znamená to, že tě chce něco naučit. Bible říká, že se Ježíš vrátil v moci Ducha svatého, a věřím, že právě tohle se stane i tobě během tohoto půstu. Až touto zkouškou projdeš, budeš naplněn tím samým Duchem svatým, o kterém mluví Ježíš. Pokud ses doteď nedokázal soustředit na nic jiného než na hlad, zažiješ občerstvení ve dnech, kterými procházíš a ve kterých se modlíš. Bude to nadpřirozená odpověď od Boha. 

Bůh pro tebe má úžasný život

Dokážeš si to představit? Byl jsi stvořený pro něco ještě mnohem většího, než tě kdy napadlo. Pokud bych mohl změnit jednu věc za mých více než 30 let ve službě, bylo by to snít větší sny. Není možné Boha “vyčerpat”, že už by neměl co dát, stejně tak není možné snít tak moc, že by to Boha přesáhlo. Pokud ti mohu poradit jednu jistou věc, tak to je, že Bůh má své záměry a plány pro tvůj život, nad kterými přemýšlel dávno předtím, než jsi byl stvořen. Písmo to znovu a znovu potvrzuje. Jak úžasné je žít s vědomím, že pro tebe má tak velké plány a záměry. 

Klíčové verše: 

“Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“

Jan 10:12-14

“Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.”

Efezským 2:10

Zaměř se: 

Rád bych tě dnes vyzval, abys viděl, jaké jsou možnosti a ještě větší věci. Představ si na chvíli nějaký svůj sen a řekni si, jak by to bylo krásné. Mluvím tady o tom dostat obraz do své hlavy, dnes, zítra a každý další den. Mám pro vás dobrou zprávu, nic z toho, co si představujete, nezáleží na vás. Protože Bůh má armádu, která stojí za tebou a skrze ní je všechno možné. 

Hodnocení: 

Otázka číslo 1: Kdo tě drží od tvých záměrů? Je to Bůh nebo jsi to pouze ty sám? 

Otázka číslo 2: Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí – co je tvůj záměr nebo záměry?

Otázka číslo 3: Jaké máš na Boha otázky ohledně svého poslání? 

Zvýrazni si tento oddíl, abys tyto otázky otevřel ve svém modlitebním zamyšlení. 

Vhled:

Chtěl bych se za tebe dnes modlit. Možná jsi už někdy byl na suchém místě. Možná jsi teď na poušti, místě které je plné horka a intenzivního nátlaku. Možná nevíš, co dělat nebo kam se obrátit. Je zde Bůh v nebesích, který slyší tvůj pláč. On vidí, jak se postíš, jak se modlíš, jak ho hledáš. Až se z tohoto místa dostaneš – neboj se, dostaneš – vyjdeš v moci Ducha svatého. 

Další krok: 

Bůh ti dá tyto tři věci: moudrost, náklonnost a pomazání. Pomazání uschopňuje  na vyšší úroveň. Náklonost znamená mít otevřené dveře do nebe, které nikdo z lidí nemůže zavřít. Bůh ví, jak ti dát svou přízeň. Jeden den Boží přízně v roce 2020 může změnit celý tvůj život. 

Modlím se spolu s tebou za dny přízně, pomazání a moudrosti do každé situace. Skončíš tento půst s moudrostí od Hospodina. S moudrostí, která je nad naše přirozené schopnosti. S moudrostí, která ti pomáhá činit správná rozhodnutí, co se týče tvé rodiny, tvé práce a tvého života. Bůh se o tebe stará a během toho, co se postíš a modlíš, posílá svého Ducha svatého do těchto tří oblastí tvého života. Nepřestávej se modlit a postit. 

Denní čtení: 

Joel 2:24-29

Abakuk 2:2-3

Jeremiáš 29:11-14

Přísloví 16:1-4

Matouš 6:25-34

Modlitba: 

Dovol mi, abych se dnes za tebe modlil. Otče, Bible nás učí, že Ježíš byl veden Duchem na poušť poté, co byl pokřtěn v řece Jordán. Bože, modlím se za ty, kteří procházejí jejich pouští. Děkuji ti dnes za tvojí milost, která je nad tím. Děkuji ti dnes, že Utěšitel je s námi. A děkuji ti, Pane, že vyvedeš lidi z tohoto půstu naplněné Duchem svatým. 

Tvá modlitba: 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *