PŮST 2020 – DEN DVACÁTÝ PRVNÍ

Představ si svou budoucnost

1000x víc pomazání

Bůh ti žehnal v minulosti a požehná ti i v současnosti. Věz, že Bůh je s tebou. Tohle není o minulosti nebo současnosti. Je to o tom, že ti Bůh chce požehnat ještě 1000x víc tak, jak ti zaslíbil.

Půst 21 den:

Vítej v posledním dnu 21 denního půstu roku 2020. Zvládl jsi to a jsem na tebe moc pyšný! Věřím, že Bůh říká: “Jsem potěšen, že ses postil a odpovím na tvé modlitby.” Ať Bůh otevře tvé oči, abys mohl vidět všechny ty úžasné věci, které pro tebe připravil. 

Modlím se, abys mohl zažívat Boží přítomnost způsobem, na který nikdy nezapomeneš. Modlím se, aby tvé oči byly otevřené na věci, které jsi viděl v minulosti. Modlím se, aby změny, které jsi přijal, byly věčné a mohl jsi zažívat výsledky tohoto půstu. Ponoř se do posledního interaktivního zamyšlení, které ti teď přináším. 

Pokud si to můžeš představit, můžeš tím i být. Nalezni cestu, po které máš jít.

S koncem tohoto 21 denního půstu tě chci vyzvat, aby ses zastavil a přemýšlel. Jak chceš, aby Bůh pohnul následujícími 30 dny, které tě čekají? Přemýšlej nad konkrétními věcmi a vnímej je tak, že se skutečně stanou. Představuj si ty věci co možná nejvíc detailně. 

Klíčový verš

“Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit.”

Židům 11:13-15

Zaměř se:

Máš dostatek víry vidět věci, za které se modlíš? Věřím, že Bůh otevře tvé oči, abys je mohl skutečně vidět. Přijde mi, že když se modlíme, často nám chybí nezbytná ingredience – stát ve víře, věřit, že se opravdu stane to, co vidíme ve své mysli. Pokud skutečně toužíš po něčem od Boha, představ si to teď ve své mysli. Uvidíš, jaké se začnou dít zázraky, když to tak uděláš. 

“Nemůžeš se dostat do míst, které nevidíš. Nejsi schopen nalézt diamanty, dokud nezískáš obraz toho, jak mají vypadat.”

Hodnocení:

Na následující aktivity si udělej 10 minut čas, kdy tě nikdo a nic nebude rušit.

Aktivita číslo 1: Posaď se a vybav si následujících 10 let, které tě čekají. Představ si, jak sloužíš Hospodinu, jak děláš věci, které máš rád, abys získával lidi pro Boha. Jsi lidmi respektován, vzhlížejí k tvé práci a dobře se ti daří. Představ si tento obraz a pak odpověz na tyto následující otázky:

Otázka číslo 1: Co děláš a koho získáváš? 

Otázka číslo 2: Kdo je zde s tebou? 

Otázka číslo 3: Jaký to má vliv? 

Vhled:

Zamysli se nad předchozími odpověďmi. Jak tvé odpovědi vidí Bůh? Rozesmívají Ho, mrzí Ho nebo Mu dělají radost? Vysvětli to:

Někteří lidé si dokáží představit obraz, ale pak se nezastaví a nepřemýšlí nad ním. Prostě jenom jdou a jdou a jdou dál. Řeknu to natvrdo: “Dokud neuvidíš obraz nebo vizi toho, jak mají věci být, nikdy je nezískáš.” Dovolit své mysli vidět, v co věří srdce, má moc. 

Další krok: 

Dva největší golfisté v historii golfu Jack Nicklaus a Tiger Woods řekli, že před každým úderem se zastaví, podívají se a představí si dokonalý úder, díky němuž se dostane míček dokonalou trajektorii a spadne přesně doprostřed důlku. Zopakuj si aktivitu číslo 1 pro každou situaci, ve které teď jsi a zapiš si jí. 

Tohle není nějaká New Age technika, strategie řízení mysli nebo něco podobně ujetého. Toto je dělat věci vírou. Znamená to představit si a vidět nejlepší výsledek. Znamená to důvěřovat Hospodinu, že každá naše snaha je v Něm možná. Nevěř tomu, že je něco nemožné. Dívej se na věci tak, jako by se již staly. Získej obraz své budoucnosti do své mysli a nos ho s sebou, kamkoliv půjdeš. Dovol své mysli si na tyto věci zvyknout. 

Poznámky:

Denní čtení:

Lukáš 17:5-6

Židům 11

Efezským 3:14-21

Modlitba: 

Bože, já Ti moc děkuji, žes mě provedl až do konce tohoto půstu. Chválím Tě, uctívám a děkuji Ti za moc a sílu vůle, kterou jsi mi dal. Chválím Tě za to, že mi pomáháš překonat hlad a bolesti, pokušení a zkoušky. Prosím Tě, abys mi ukazoval obraz o mé budoucnosti a dokázal jsem věřit v to, že přijdou ještě větší věci, než které si dokážu představit. Díky Ti za vše. 

Tvá modlitba:

Myšlenky na závěr:

Vítězství přichází po půstu, NE během půstu. Ježíš se vrátil v moci Ducha po tom, co půst skončil. 

Chtěl bych ti poblahopřát k tvým úspěchům a neberu to na lehkou váhu, protože vím, jak těžké to bylo. Ať už ses postil 3 dny nebo celých 21 dní, není to snadná oběť. Něco to stojí a tys tu cenu zaplatil. Chtěl bych, abys také věděl, že půst není něco, co začíná a končí těmito 21 dny. 

Pokud jsi někdy viděl některé z mých kázání nebo jsi mě někdy slyšel kázat, tak víš, že často mluvím o tom, že půst je životním stylem. Neznamená to, že se musíš postit celý rok. Znamená to, že půst přináší průlom. Půst mě vždy pozvedne a pozvedne Ježíše v mém životě. Umocní to Jeho přítomnost v mém životě a stejně tak to udělá i ve tvém po těchto 21 dnech. 

Co tím myslím, když mluvím o půstu jako o životním stylu? Znamená to, že když potřebuji odpovědi od Boha, někdy vynechám jedno jídlo nebo den či dva a postím se a modllím se za odpověď. Pokud se strachuji o své dítě, tak se postím pravidelně jeden den v týdnu třeba celý měsíc. Někteří se takto postí za své rodiny pravidelně. Půst nemá limity. 

Půst je něco, co nám Ježíš ukázal jako příklad a o čem mluvil jako o věci, která je obvyklá. A já věřím, že nás chce tímto rokem provést v každé těžkosti i radosti. Někdy je potřeba se postit za celý národ nebo svět. Někdy k tomuto vyzývám celý sbor, když vidím potřebu modliteb.

Modlitba:

Pane Ježíši, chci se tento rok změnit. Přicházím a poddávám svůj život Tobě. Očisti mě. Uvolni odpuštění a milost, laskavost a dobrotu do mého života. Odpoj mě od světa, chtíče těla a tužeb po tom, co vidím. Odeber prosím pýchu z mého života. Dej, ať mohu zanechat trávení času s bezbožnými lidmi a závislostmi, které nejsou správné. Dovol mi napojit se znovu na Tebe. Prosím Tě o to ve jménu Ježíše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *