PŮST 2020 – DEN JEDENÁCTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

Skrze oči konfliktu

Přirozeným zrakem není možné všechno vidět. Potřeba je, abychom uvnitř rodiny na sebe navzájem hleděli skrze milost a krev Ježíše Krista.  

Půst den 11:

Dnes je jedenáctý den našeho 21 denního půstu. Modlím se, aby ti tyto každodenní zamyšlení a lekce na každé stránce pomohli růst. Také se modlím za to, aby tvé oči mohly být otevřené a aby mohly vidět to, co doposud neviděly. Přináším ti dobrou zprávu – to lepší teprve přijde. V posledních 10 dnech je nejdůležitější držet směr. 

Přicházím současně i se slovy milosti. Pokud jsi to nezvládl a jedl něco, cos neměl (co ses rozhodl během půstu nejíst), naskoč zpátky. Neznamená to, že jsi špatný člověk, znamená to, že jsi člověk, a Boží milost je tu pro tebe.

Dnes se zaměříme na zrak, který řeší spory ve tvém životě. Máš spory ve své práci? Rodině? S přáteli? Možná ti někdo řekl něco, co tě urazilo nebo zranilo. 1. Petr 3:9 říká: “Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.”

Vidět konflikt Božím zrakem

Jeden výzkum říká, že 70% lidí nemají rádi svoji práci. Většinou je důvodem kolektiv a pracovní podmínky. Vzhledem k tak vysokému procentu si myslím, že budu mluvit k mnohým z vás. Vždy budete mít v životě lidi, které pro vás bude těžké přijmout, protože jsme všichni odlišní. Myslím si, že když řeknu “pro vás náročný člověk”, hned si uvědomíte obličej. Otázkou není, jak tohoto člověka vidíte, ale co s ním uděláte ve svém životě?

Klíčový verš

“Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.” 1. Petr 3:9

Zaměř se:

Chvíli přemýšlej nad tímto člověkem a odpověz na těchto pár otázek.

  1. Co si tento člověk myslí o tobě?
  2. Když tě tento člověk vidí, myslí si, že jsi milovaný syn, dcera, nebo něco jiného?
  3. Nezemřel Ježíš i za tohoto člověka?
  4. Jak si myslíš, že na něj hledí Bůh?
  5. Může být nějaký důvod, proč ti Bůh postavil tohoto člověka do života?

Myšlenky:

 

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Je nějaký obličej, který se ti vybaví, když přemýšlíš nad pro tebe nejhorším člověkem? Pokud ano, vysvětli ve zkratce, co tě zraňuje, a buď specifický.

Otázka číslo 2: Popiš, jak tě tento člověk vidí.

Otázka číslo 3: Co bys chtěl tomuto člověku říct, kdybys mohl mluvit naprosto otevřeně? 

Vhled:

Šikana nepřestává být šikanou, když opustíš školu, nikdo nemá být nikdy šikanován. Pokud se ti dějí věci jako je psychický teror, sexuální obtěžování nebo emoční vydírání, jsou organizace, které se tím zaobírají a mohou ti pomoci, včetně právního zastoupení. Bůh je tu pro tebe, i pokud tvá situace není tak extrémní. Pro něj není žádné trápení moc velké, že by ti nemohl pomoci, nebo moc malé, že by nechtěl. Jen se podívej, co udělal, aby tě získal. Bůh je schopen udělat výbornou limonádu i z kyselých citronů.

Zároveň to znamená nenechat se do těchto situací vtáhnout. Pokud je nějaký člověk, který tě vytáčí, pokud s ním jenom mluvíš, a dostává tě tak do konfliktu, vyhni se tomu. 

Dnes se modlíme a postíme je, aby Bůh otevřel naše oči a my jsme se mohli stát nositeli pokoje. Být někým, kdo řeší konflikty a nepřilévá olej do ohně, ale oheň hasí. Pokud to Bohu dovolíš a požádáš ho, bude hasit tyto konflikty a přinášet pokoj do těchto situací. Pán říká v jedné známé pasáži v Matoušovi 5:9: “Blaze těm, kdo působí pokoj.” Staň se tím, kdo působí pokoj. Dovol Bohu, aby otevřel tvé oči k řešení konfliktů, aby jsi mohl nalézt pokoj a Boží přítomnost. 

1000x více pomazání

Něco se děje, když jsi zlomený a postíš se. Láme to tvou pýchu, tvé ego a zažité cykly tvého těla a hřích. V momentě, kdy jsi zlomený, je otázkou, zda stále hoříš a jsi připraven pozvednout svůj hlas ve chvále.

Další krok:

Otázka dne: Dovolíš Hospodinu, aby si použil tuto situaci k růstu a možnosti věnovat se tomuto člověku osobně? Přemýšlej znovu nad odpověďmi ze sekce “zaměř se”.

  1. Co si tento člověk myslí o tobě?
  2. Když tě tento člověk vidí, myslí si, že jsi milovaný syn, dcera, nebo něco jiného?
  3. Nezemřel Ježíš i za tohoto člověka?
  4. Jak si myslíš, že na něj hledí Bůh?
  5. Může být nějaký důvod, proč ti Bůh postavil tohoto člověka do života?

Sepiš si myšlenky a modli se.

Denní čtení:

Efezským 4

Jakub 4:1-11

1.Korintským 13

Modlitba:

Otče, ve jménu Pána Ježíše se dnes modlím za ducha pokoje. Modlím se, aby duch smíření a vítězství nad spory vyhrál. Je tu mnoho lidí, kteří procházejí těžkými věcmi. Ať už jsou to soudní spory, problémy v práci či jakékoliv jiné těžké konflikty. Otevři prosím naše oči, ať můžeme vidět způsob řešení a cestu k pokoji a usmíření se s těmito lidmi v těchto těžkých situacích. Prosíme tě o to, Pane. Vydáváme se ti dnes. Díky ti za tvoje pomazání, které nám přináší východiska z konfliktů. Ve jménu Ježíš se modlíme.

Bůh ti žehnej. Nepřestávej se modlit a postit. 

Tvá modlitba: 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *