PŮST 2020 – DEN OSMNÁCTÝ

Jak vítězíme každý den

Důvod, proč mám rád tohle období, je, že skutečně navazujeme vztah s Bohem, jsme k Němu upřímní. Potom, co jsme se dostali na místo, kde je nám Bůh vzdálený a jsme napojení na svět, přichází půst, který nás odpojuje od světa, a skrze modlitby jsme opět připojováni k Bohu. Spolu s tím přichází nadvláda a moc nad nepřítelem a získáváme nové pomazání a Boží slitování do našich životů. 

Půst den 18:

Poslední víkend je nadosah a jídlo je všude kolem nás. Ušel jsi už velký kus cesty na to, abys to vzdal. Nespokoj se s ničím jiným, než s dokončenými 21 dny. Pokud jsi už v něčem pochybil, znovu se do půstu vrať. Nemůžeš se nikdy diskvalifikovat z rozhodnutí jít za Ježíšem. Pokud jsi pokročil v poznávání duchovních procesů Božího království, modlím se, aby ses naučil, že větší je ten, který je v tobě, než ten, který je ve světě. A ještě jednu důležitější věc, nebojujeme svojí vlastní silou, ale skrze Jeho Ducha, který je v nás. 

Dnes bych se chtěl zaměřit na to, abychom zůstávali ostří v každodenních disciplínách víry. V některých zemích bývají dřevorubecké závody, kde se velcí silní dřevorubci porovnávají v sekání stromů a řezání obrovských kmenů. Jednou spolu závodil mladý silný muž s jedním starším pohublým mužem. 

Na konci závodu tento starý muž měl pokáceno dvojnásobek stromů oproti tomu mladšímu. Mladší závodník byl velice frustrovaný a nakonec konfrontoval staršího muže a řekl: “To není možné, nepřestal jsem sekat ani na chvíli a tys měl každou hodinu pauzu, jaktože jsi pokácel více stromů?” Starší muž v pokoře řekl: “Pokaždé, když jsem se zastavil, naostřil jsem svou sekeru.”

Mnoho lidí seká, ale chybí jim naostřená sekera. Můžeš kácet jak chceš, ale pokud bude tvá sekera tupá, je to k ničemu. Budeš se cítit poražený a utahaný, přestože jsi dělal, co jsi mohl, každý den, celý den, a přesto bez šance k úspěchu. 

Tvůj nepřítel není člověk a tvé zbraně nejsou lidské

Pokud bych chtěl, aby sis zapamatoval pouze jednu věc, je to tato: Protože jsi křesťan, budou přicházet útoky na tebe i na tvé blízké. Chtěl bych, abys věděl, že nepřítel nemá lidskou tvář, protože je to duch. Proto ti nepomůžou žádné lidské zbraně. Je zde mnoho zbraní, které máš k dispozici, ale žádná z nich není taková, kterou bys mohl držet v ruce. 

Klíčový verš: 

“Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.”

Efezským 6:11-13

Zaměř se:

Tvými zbraněmi jsou tvé svědectví a Slovo, abys mohl stát a nepadl. Naše bitva nepatří nám, ale Hospodinu. Stejně jako byl Ježíš pokoušen satanem na poušti a odpovídal Biblickými pasážemi o Bohu, kterému slouží. 

“Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly.”

  1. Korintským 10:4

“Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole.”

Izaiáš 54:17

Otázka číslo 1: Jak by ses zachoval, kdybys uvěřil, že osoba, která proti tobě nejvíc útočí, byla zmanipulována větší mocí k tomu, aby tě zranila, naštvala a odradila?

Otázka číslo 2: Udělal jsi nebo řekl v životě něco, co by sis přál, aby se bývalo nikdy nestalo? Otočil ses a řekl si: “Tohle snad ani nemůže být pravda, že jsem to udělal.” Vysvětli to.

Proč myslíš, že ses tak zachoval nebo řekl to, co jsi řekl? Je možné, že jsi dovolil nepříteli, aby tě zmanipuloval, a zranil tak skrze tebe někoho jiného? 

Vhled:

Všichni máme kolem sebe lidi, kteří nás zradili, podrazili nám nohy nebo nás křivě nařkli. Je tak snadné vybavit si jejich obličej, protože můžeme na někoho namířit náš hněv a někoho obviňovat. Ale skutečnost je taková, že to nebyl ten člověk, kdo nás zranil, je to duch, který stojí za ním. Podívej se na to, co říká Efezským 6:11-13

“Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.”

Další krok:

Modlíme se a postíme a já věřím, že to brousí naše ostří. Za to se modlím tento nový rok, abys mohl získat ostrost. Bible říká v Přísloví 27:17: “Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.” Jedna z věcí, kterou děláš teď na začátku roku, je, že vydáváš Bohu všechno, říkáš mu: “Pane, navrať mi ostrost. Dej mi duchovní ostrost a vrať mi ostrost do mých snů, ke kterým jsi mě povolal, a do věcí, do kterých jsi mě povolal.”

Denní čtení: 

Žalm 37

Izaiáš 54:17

  1. Koritnstkým 10:3-18

Efezským 6:10-20

Modlitba: 

Otče, modlím, se za každou osobu, která čte toto zamyšlení, abys jí navrátil ostrost. Dej jim duchovní sílu, aby pouze nemáchali tupou sekerou, ale dej jim ostrost, kterou nikdy předtím neměli. V mocném jménu Ježíš se modlím. Amen. 

Bůh ti žehnej. Nepřestávej. Ještě tři dny jsou před tebou.

Tvá modlitba: 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *