PŮST 2020 – DEN OSMÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-28

Vidět svou současnou situaci

Jsou chvíle, kdy Bůh nepřichází s příkazem, ale s výzvou. Nemusíš to dělat. Neznamená to, že když se bude postit, budeš více spasen. Nedělá tě to svatějším. Je to Boží výzva. Říká, že v důležitých okamžicích tvého života chce mít s tebou partnerství. To, co během půstu děláš, uvolní duchovní věci, pokud poslechneš Jeho hlas. 

Půst den osmý:

Vítej v osmém dni z 21 denního půstu. Jsme moc vděční, že ses k nám připojil. Přestože tvůj svět je během půstu naruby, svět kolem tebe pokračuje normálním tempem, jako by se nic nedělo. Dovol mi, abych ti připomněl – něco se děje a celé nebe o tom ví. Nedívej se zpět. Pokračuj dál!

Vidět Boha v životních bouřích

Často tě překážky táhnou zpátky, přestože Bůh není v minulosti. Je to věc, která tě paralyzuje nebo nastavuje podmínky toho, co se děje právě teď. Kritika, zrada, konflikt, špatné zdravotní výsledky nebo tvé dítě, které je vzdálené od Hospodina, tě může zastavit na místě, kde stojíš. V tu chvíli jsou pro tebe věci jako poslání a povolání jakoby v dáli v mlze. 

Chci ti přinést dobrou zprávu – Ježíš nikam neutekl. Stejně jako když Petr šel po vodě, tak stojí vedle tebe, aby tě zachránil. Tvá naděje nezmizela. Tvá budoucnost je zajištěná navzdory okolnostem, ve kterých se nacházíš.Často problémy v přirozeném světě mají duchovní pozadí. Ale Bůh je s tebou. 

Klíčové verše:

„Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“ „Pojď!“ řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. „Pane, zachraň mě!“ vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil.

Matouš 14:27-32

Zaměř se:

Nedávno jsme s Cherise byli u Mrtvého moře, které je ve skutečnosti nejnižším místem na zemském povrchu. Možná jsi na tomto místě emočně. Důvodem, proč se Mrtvé moře nazývá mrtvým, je, že v něm nic nežije. Je tak slané, protože nemá žádný odtok, ale pouze přijímá to, co přiteče.

Když se cítíš ubitý, jdi a pomoz někomu jinému. Někoho povzbuď. Miluj někoho jiného. Nestaň se Mrtvým mořem, které jenom bere a nikdy nevydává. Někdy, když se modlíš a postíš, přinese ti to spoustu negativních emocí. Když se postil Eliáš, schoval se pod strom a byl v depresích. Půst nás čistí duchovně, ale zároveň vynáší ven i naše emoce. To, co vyvedlo Eliáše z jeskyně depresí,  bylo, když mu Bůh řekl, aby šel a pomazal někoho jiného, v ten okamžik ho opustila deprese. 

Důvěřuj Mu a nech se Jím vést blíž. On je tvým ochráncem, tím, kdo chrání tvou věž. Jde před tebou a připravuje ti cestu. V těchto okamžicích musíš důvěřovat Bohu a spočinout v Něm nejen ve svém porozumění. Nepřestávej s Ním jít, hlavně ve chvílích, když tě tvé emoce dostávají do hlubin. Zastav se tam, kde jsi, podívej se k Němu vzhůru a volej Jeho jméno. On ti odpoví a nasměruje tvé kroky zpátky do světla. 

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.” Přísloví 3:5-6

Toto je zaslíbení, na které se můžeš postavit ve chvílích, kdy cítíš strach nebo vidíš všechno negativně. 

Hodnocení: 

Otázka číslo 1: Máš emočně náročné období? Pokud ano, vysvětli proč, pokud ne, zamysli se nad tímto obdobím, kterým jsi procházel v minulosti. 

Otázka číslo 2: Je Bůh vzdálen, plně přítomný nebo Ho ve svém životě nemáš vůbec? Kdo z vás dvou odešel?

Vhled: 

Někdy, když procházíme těžkým emočním obdobím svého života, hlavně, když se postíme, vypadá to, že je Bůh zticha nebo někde pryč. Chtěl bych ti to ujasnit: Za prvé, On nikdy není vzdálen. Ve skutečnosti Duch svatý žije uvnitř tebe a nikdy tě neopustí. Za druhé, pokud to vypadá, že je Bůh chvíli zticha, je to proto, že někdy mlčí. Pamatuj si, toto je období ticha: stejně tak, jako je učitel zticha během písemky. Bůh tě nikdy nezkouší, aby tě zranil, ale abys mohl růst a byl připraven na další období. 

Další krok: 

Jdi a měj dnes někoho rád. Jdi někomu pomoct tento týden. Jdi a sdílej to, co ti Bůh ukázal. Během tohoto půstu se tak otevřeou řeky požehnání nejen pro tebe, ale i pro ostatní. 

Bůh řekl Abrahamovi, že mu dá dvojnásobek požehnání. Řekl: “Požehnám ti.” to bylo první požehnání a potom řekl: “Budeš požehnáním.” Toto je dvojité požehnání – to největší požehnání – když můžeš požehnat druhým. Tak požehnání pouze nepřijímej, ale vždy i buď požehnáním, aby ses nestal Mrtvým mořem. 

V Mrtvém moři nemůže žít nic. Bible říká: “Ze tvého nitra potečou řeky živých vod.” Tak bych tě rád povzbudil dnes: Buď požehnáním.” Nepřestávej se postit a modlit. Děláš úžasné věci a Bůh slyší tvůj pláč. 

Tvá poslušnost přináší vždy duchovní uvolnění. Nezapomínej, že to, co děláš v přirozeném světě, má vliv na duchovní svět. To je také důvod, proč říká: “Pozdvihni své ruce.” Když Mojžíš zvedl své ruce, vyhrávali bitvu. Když je dával dolů, prohrávali. Tvá poslušnost Bohu uvolňuje duchovní požehnání do tvého života. Posti se dál. Nepřestávej zdvihat ruce před Bohem!

Jsou věci, které potřebuješ mít v pořádku, abys mohl stát a nepadal jsi. Bůh to v tobě rozvíjí během tohoto období. 

Denní čtení:

Přísloví 3:5-6

Matouš 14:22-33

2.Korintským 4

Modlitba:

Otče, povzbuď dnes svůj lid. Proměň je, aby nebyli Mrtvým mořem, ale tekoucí mocnou řekou. Dnes, když bude přicházet pokušení hledět na bouře kolem místo na Tebe, připomeň jim svou naději a slávu, ke kterým jsi je povolal. Posuň jejich pohled a zaměření se v každé bouři. Připomínej jim, že jsi blízko ztrápeným srdcím. V Ježíšově jménu, Amen

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *