PŮST 2020 – DEN PATNÁCTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

Oči plné bolesti

Jsi unavený z rozčilování se?

Modlitba obohacuje kázání a chvály. Síla uctívání je v modlitbě. Jen tam sedět ve shromažďování není to nejlepší, co můžeš dělat. Modlitba je! Modlitba otevírá tvé uši i srdce pro Boží zjevení. 

Půst den 15: 

Začínáme třetí týden, ten poslední! Přestože tento týden pro tebe může být nejprůlomovější, zároveň tě chci varovat, že si začneš všímat každé reklamy na pizzu. Uvědomíš si, že je kolem tebe stovky restaurací a že hamburgery jsou na každém billboardu. Takže budeš muset být jako Petr na lodi, když měl vystoupit. Nedívej se kolem! Drž svůj zrak na Ježíši. 

Jak stárneme, musíme zůstávat flexibilní a naše oči musí být otevřené pro nové cesty a pohledy na staré pravdy jiným způsobem.

Změny jsou nevyhnutelné a je těžší se s nimi vyrovnat, jak stárneme. Naše oči se musí přizpůsobit. Potřebujeme si nasadit nové brýle – jak v tom fyzickém, tak v duchovním světě, kde se učíme nové věci.

Jeden ze znaků stárnutí je, že když člověk prochází těžkostmi, stává se méně flexibilní. Věci, které předtím byly snadno zvládnutelné, jsou najednou problémem. Po čtyřicítce je těžké zaměřit se na věci, které jsou ti blízko. Krátkozrakost je normální ztráta schopnosti zaostřit tím, jak člověk stárne. Zezačátku můžeš tento problém vyřešit tak, že si věci, které čteš, dáváš dál od očí, ale pak najednou zjistíš, že to nestačí a že potřebuješ čtecí brýle a nebo operaci. 

Stejně tak je to i v duchovním životě. Jak stárneme, svět kolem nás se mění a to, co pro nás bylo do nedávna jasné, se stává rozmazané. Potřebujeme Boží pomoc, abychom mohli vidět jasně. Můžeš se pokusit chovat, jako by bylo všechno fajn, nebo v horším případě se bránit všemu, co potřebuje nějakou změnu. Ale nebude trvat dlouho, dokud se s někým nesrazíš, a vytvoříš tak spoustu dalších problémů, které budou potřeba řešit. 

Klíčové verše:

Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost – on je má Skála, je každé křivdy prost!”

Žalm 92:13-16

Zaměř se:

Nezáleží na tom, kolik ti je let, Hospodin s tebou neskončil. Dovol mu, aby ti otevřel oči nových způsobů, dal ti novou životní roli, kterou pro tebe má ve tvém věku. Církev neskutečně potřebuje moudré rádce, ať už muže nebo ženy, kteří jsou stateční v životních bouřích, v hledání hlubin a výšin života a ty, kteří půjdou ochotně a trpělivě s mladou generací. 

Hodnocení: 

Uvědomil jsem si během psaní tohoto zamyšlení, že ho čte spousta věkových skupin. Čtyři věci, jsou pro každého, kdo to čte během 21 denního půstu. Za prvé: Všichni stárneme. Generace, která přichází po nás, bude zažívat svět naprosto jiným způsobem, než jakým ho zažíváme my.

Za druhé: Tato generace bude námi buď pohrdat nebo ocení hodnotu, kterou má každý z nás.

Za třetí: Nezáleží na tom, jak jsi starý, Bůh má záměr a poslání pro tvůj život, protože jinak bys tu nebyl. Za čtvrté: Určitě by ses nepostil spolu s námi, kdyby si tě Bůh nevyvolil i pro další období. Tento půst je základem pro to, co má přijít. 

Otázka číslo 1: Kam zapadáš ve věkovém spektru? Jaký cítíš na sebe tlak v osobní či pracovní rovině?

Otázka číslo 2: Co jsou tvé největší výzvy?

Otázka číslo 3: Co ty? Jak se zachováš ve stále se měnícím se světě?

Otázka číslo 4: Jsou oblasti, kde se nechceš přizpůsobovat, co je pro tebe problém? Profesně? Osobně? 

Vhled:

Bůh tě chce použít úžasným způsobem. Někdy to ale nevidíš skrz svou bolest, zklamání nebo neschopnost nyní i v minulosti. Diskvalifikuješ se tím, aniž by sis uvědomoval, že Bůh stojí připravený tě uzdravit tam, kde jsi rozbitý, a vysvobodit tě z řetězů skutečnosti nebo představ, které tě svazují. 

V Janovi 5, se vypráví o muži, který byl chromý a čekal u rybníka 38 let na uzdravení. Čekal tam tak dlouho, protože tamější lidé věřili, že čas od času sestoupí do vody anděl a zavíří vodou a první osoba, která do této vody vstoupí, obdrží zázrak. Tento muž čekal 38 let, ale nikdy se nedostal do této vody první. 

Jednoho dne přišel Ježíš a tento muž mu řekl: “Nemám nikoho, kdo by mě vzal do vody.” Neuvědomoval si, že ten se kterým mluví, je Ježíš, který je sám tou živou vodou. Ježíš mu řekl: “Chceš být uzdraven?” Během toho, co se postíš a modlíš s námi na této 21 denní cestě, chtěl bych se tě zeptat na otázku: “Chceš být uzdraven, vysvobozen?”

Skutečně cítím, že potřebuješ porozumět významu místa, kam tě modlitba a půst bere. Jsi jako ten muž u rybníka Bethesda. Někteří z vás bojujete s problémy, které trvají hodně dlouho, někteří z vás jste zraněni nebo se cítíte odmítnuti. Možná jsi to už naprosto vzdal předtím, než ses začal postit. Pamatuj si toto: Pokud mohl Bůh uzdravit muže po 38 letech, tak ani pro tebe není nikdy pozdě, abys mohl zažít zázrak. 

Modlím se, aby se během toho, co se postíš a modlíš, zbořily tyto pevnosti nepřítele – dávná zranění ve tvé rodině a psychické nemoci. V jednotě s tebou se za to modlím.

Někteří z vás procházíte něčím neobvyklým. Pamatuj si, Ježíš řekl: “Některé síly temnoty neodcházejí jinak než skrze modlitbu a půst.” Z duchovního světa někdy nepřichází odpovědi bez toho, aniž bychom se modlili a postili. Jsem s tebou teď v jednotě jména Ježíš a modlím se, aby tyto mocnosti svázanosti, které drží tebe nebo někoho, koho miluješ, byly zlomeny. Ani ty, ani já nemusíme být svázáni.

Další krok:

Co se můžeš naučit v období života, kterým teď procházíš? Co potřebuješ k tomu, aby tvůj hlas zůstal relevantní i za deset let? Myslím, že je potřeba o tom přemýšlet a modlit se za to. Všechno kolem nás se mění, ale přináší to nové příležitosti růst, trénovat a učit se nové věci. Věřím, že mě Pán posílá, abych ti řekl, že to nejlepší teprve přijde a že je pro tebe stále místo sloužit Pánu Ježíši v první linii. Ale vyžaduje to, abys byl ochoten se učit a otevíral své srdce a mysl.

Denní čtení: 

Žalm 92:12-15

Jan 15:1-17

Židům 6:1-20

Efezským 5:1-21

1.Petr 2

Modlitba:

Pojďme se modlit. Otče, děkuji ti, že uzdravuješ stále stejně jako u rybníka Bethesda, že jsi tím pomazaným a jsi stejný včera, dnes i navěky. Modlím se za každou osobu, která mě slyší, za čerstvé pomazání k uzdravení, aby veškeré těžkosti a svázanosti mohly být zlámany ve jménu Ježíš, během toho, co se postíme a modlíme. 

Bůh ti žehnej. Nepřestávej! Pomazání Boží roste ve tvé rodině a tvém životě během toho, co hledáš Boha v modlitbách a půstu. 

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *