PŮST 2020 – DEN SEDMNÁCTÝ

Znovu a znovu vítězíme

Když se postíme a modlíme

Modlitba přináší pokoj v mysli i v srdci. Modlitba mi dává znát, že Bůh řeší mé problémy, a díky tomu můžu zažívat pokoj. Tím, že se modlím, nedávám Bohu deadline. Když se modlím, nesnažím se Bohu vnutit něco, co je proti Jeho vůli. Když se modlím, připomínám si tím, že On mě zná a ví, co potřebuji.

Půst den 17:

Vítej do sedmnáctého dne 21-denního půstu. Pokud jsi v půstu poctivý, pravděpodobně zažíváš návaly energie a neskutečnou čistotu mysli. Je úžasné, co náš mozek dokáže, když se tělo zbavuje toxinů a zažívací systém odpočívá. Nejspíš jsi i zhubl, což je dobré pro tvé zdraví. Nemysli si ale, že pokušení už nepřijde. Zůstaň v kontaktu s ostatními tím spíš, když jsi tak blízko u konce.

Věříme, že Bůh dnes udělá ve tvém životě velké a mocné věci. Chci tě povzbudit, abys Boha žádal o cokoliv, čeho je plné tvé srdce.

Shrnutí: Vědět, že bitva je již vyhrána, má vliv na to, jak vidíš problémy a výzvy, kterým čelíš

Vždycky mě udivuje vidět lidi pobouřené tím, že ve světě existuje zlo. Bible říká, že máme nenávidět zlo, ale ne jako ti, co žijí ve strachu, že by zlo mohlo zvítězit. To největší vítězství se již uskutečnilo na Golgotě a smlouva byla zpečetěna prázdným hrobem. V Božích očích není žádných pochyb o konečném výsledku. My často tuto Boží perspektivu přehlížíme. Pokud dovolíš Pánu ukázat ti pravdu o Nepříteli, spatříš zoufalé stvoření, které ví, že mu zbývá jen málo času a že jeho konec je blízko.

Klíčový verš:

“To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.”

Jan 16:33

Zaměř se:

Vědět, že jsi v bitvě, o jejímž výsledku je již rozhodnuto, by mělo změnit způsob, jakým zvládáš přicházející těžkosti a zklamání. Nosíš neobyčejný plášť vítězství a prapor Královského syna (dcery) v každé situaci, která tě potká. Kdybychom plně porozuměli, kým opravdu jsme, a věděli, že vždycky zvítězíme, zvládali bychom tyto situace jinak. Vítězství se někdy nezdá být vítězstvím v danou chvíli, ale každá válka má své bitvy a jedna bitva válku nevyhrává. Vítězíme, pokud nenecháme jedno selhání přesvědčit nás o prohře. Vítězíme, pokud jsme přesvědčení, že zvítězíme, protože bitva je již vyhrána. Musí na nás být zřejmé, že tomu věříme, protože jsme opravdu zvítězili – On zvítězil.

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Necháš se snadno odradit okolnostmi, lidmi, vztahy nebo selháními? Vysvětli.

Otázka číslo 2: Reaguješ vždy na výzvy a selhání tak, jak by sis přál? Nebo někdy reaguješ takovým způsobem, že toho později lituješ? Vysvětli.

Vhled:

Spoustu moudrých lidí říká, že těžkosti a zkoušky v životě neurčují to, kým jsme, ale ukazují to, kým jsme. Věřím, že ukazují i to, čemu věříme o Bohu. Výzvy našich okolností zkouší naší víru. Existuje opravdu Bůh? Je mi teď nablízku? Vím, že mi může pomoct, ale udělá to? To jsou běžné lidské otázky, ale ty nejsi běžná lidská bytost. Tyto otázky nepotřebuješ.

Když se modlíme a postíme, nedomáháme se toho, aby Bůh jednal v našem zájmu. Nedává nám to právo kontrolovat Boha. Půst nás vede na místo jako Davida, kde říkáme: “ Bože, chci, abys to udělal. Žádám Tě, abys to udělal. Ale pokud to neuděláš, stále Tě budu chválit. Stále Ti budu sloužit. V půstu Ti to plně odevzdávám. Staň se Tvoje vůle. Důveřuji Ti.”

A to je nádherné místo, kde můžeme být – místo pokoje. Odevzdej dnes Pánu plně všechno, v čem potřebuješ Jeho zásah a za co ses modlil a postil. Odevzdej to plně do Božích rukou právě teď.

Další krok: Co teď vidíš nového?

Právě teď řekni: “Bože, žádám Tě, abys …” Mimochodem, takhle se já modlím za lidi. Když mě volají do nemocnice, že je někdo v kritickém stavu, vždycky žádám Boha o zázrak, i když doktoři už nedávají žádnou naději. I když někdo umírá na rakovinu a doktoři nevidí možnost, že by mohl přežít, Bůh je stále Bohem, který dokáže nemožné. Bůh je Bohem zázraků. Takže vkládám ruce na toho člověka a říkám: “Bože, žádám Tě, abys ho uzdravil, ale pokud ne, vezmi ho do Svých rukou. Odevzdávám jeho ducha do Tvé péče.”

Je úžasné se modlit v takových situacích. Je to modlitba absolutního odevzdání Bohu, ať ho uzdraví nebo vezme domů. Zvítězíme v obou případech! Bůh dobře ví, jak jednat v našich životech, nejen v situacích, které rozhodují o životě a smrti, ale ve všem, co trápí naši mysl.

Co kdybychom všechny naše otázky (viz výše) proměnili v prohlášení? Přečti si je a řekni všechna nahlas:

  • Bůh opravdu existuje!
  • Je mi nablízku teď i ve všech těžkých časech!
  • Nejen, že mi může pomoct, On to určitě udělá!

Na našich slovech záleží. Naše slova mají moc. Promlouvej vždy život. Promlouvej vždy naději. Promlouvej vždy víru. Promlouvej vždy důvěru. Prohlašuj vítězství nad každou situací, protože ty jsi ještě víc než vítěz.

Denní čtení:

Jozue 1

Jan 16:25-33

Římanům 8:12-39

Modlitba:

Pane, v posledních několika dnech tohoto půstu Ti všechno podřizujeme. Víme, že zvítězíme, protože bitva již byla vyhrána! Pokorně se ptáme na Tvou vůli do všeho, čemu dáváme ten omezený čas tady na zemi. Ty jsi svrchovaný, Bože, a my Ti důveřujeme, i když všemu nerozumíme. Plně se Ti odevzdáváme. Zbav nás touhy po moci a hraní si na boha, protože Ty jsi Bůh, ne my. A tak Ti dnes, Pane, všechno podřizujeme v modlitbě a půstu. Víme, že se stane Tvá vůle a že Tvá vůle je vždy správná. Ve jménu Ježíše vše odevzdáváme do Tvých rukou. Amen

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *