PŮST 2020 – DEN SEDMÝ

Screenshot 2017-01-13 08.25.55

Vidět svůj hřích

Milost znamená, že celé nebe stojí v zástupu a volá za naše hříchy, naše pády: “Dej mu ještě jednu šanci, dej jí ještě jednu šanci.”

Půst den 7

Vítej v sedmém dni půstu a modliteb. Jeden celý týden je dnes za námi. Pij vodu a bojuj za čas s Hospodinem. Je ti daleko blíž, než si myslíš. Tvůj průlom je blíž než si myslíš. Nepolevuj. 

Statisíce lidí se k nám připojují během tohoto půstu. Jsme tak šťastní, že i ty se dnes postíš. Nedávno jsem byl na velmi speciálním místě v Zahradě Getsemane. Když jsem tam stál, myslel jsem na vás všechny a modlil jsem se: “Bože, otevři jejich oči, aby mohli vidět tu cenu, kterou Ježíš zaplatil, když jeho pot padal jako kapky krve. Ať si uvědomí, že vypil dodna kalich našich hříchů, bolestí, vin a žalu.

Mnoho z vás se cítíte slabí v těle. Váš duch by chtěl říct: “Nepřestávej, nepřestávej, zvládneš to, hledej Boha.” Tvé tělo ale odpovídá: “Prostě s tím sekni, jaký to má význam?” Garantuji ti, že pokud se budeš skutečně postit, vstupuješ do bitvy. Nepřítel se tě snaží zasáhnout věcmi, které tě budou nutit se vzdát. Modlím se za tebe, abys neskončil, abys hledal Boha a dokončil tento týden velikým vítězstvím. Víš co? Ďábel je lhář, protože říká: “Ty to nezvládneš.” Ty to ale ve skutečnosti zvládneš. Zvládneš těchto sedm dní a dalších sedm dní a pak ještě dalších, protože tvé srdce je nastavené tak, aby hledalo Hospodina. 

Otevři mé oči k mým hříchům – pokud jsou ve mě špatné způsoby, ukaž mi je, Bože 

Dnes bych tě chtěl vyzvat k času sebereflexe a upřímnosti, kterou Hospodin chce. Víme, že v dnešní době se spousta lidí nazývá křesťany, ale ve skutečnosti to není pravda. Být znovuzrozený znamená, že dáš zemřít starému člověku a staneš se novým stvořením. Vždycky mě udivuje jak jsou schopni “křesťané” dělat daňové úniky, žít spolu na hromádce, urážet své partnery a zároveň dělat v církvi jako by nic. Toto považuji za rebélii a neposlušnost. Vědí, co mají dělat, ale chtějí v tom žít. Zároveň jsem se setkal s lidmi, kteří netušili, že dělají něco špatně v Božích očích. 

Klíčové verše:

“Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď!”

Žalm 139-21-24

Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět – vždyť jsem tě vykoupil.”

Izaiáš 44:22

Zaměř se:

Hřích není vždy zjevný. Někteří bojují s hříchy, které jsou skryté nebo o kterých si ostatní myslí, že jsou v pořádku. Někdo žije v neodpuštění nebo v hořkosti. 

Požádej Hospodina, aby otevřel tvé oči, abys mohl vidět cokoliv, čeho se potřebuješ zbavit nebo z čeho potřebuješ být vysvobozen. Někdy nedokážeme náš hřích ani vidět vlastním zrakem, ale pokud Ho požádáš, On ti to ukáže. Během půstu se nestane, když ze sebe dostáváš všechny toxiny a nečistoty, že by se tyto oblasti temnoty a hříchu také neumyly. 

Myšlenky: 

Zhodnocení:

Otázka číslo 1: Nech Boha mluvit, aby ti ukázal, v kterých oblastech bojuješ s hříchem. 

Otázka číslo 2: Ponoř se do toho hlouběji. Co je jedna nebo dvě oblasti, ve kterých bojuješ s hříchem? 

Otázka číslo 3: Pokud bys byl schopen se sám zbavit tohoto hříchu, jak bys to udělal? 

Otázka číslo 4: Je nějaké zařízení, nástroj nebo fyzický objekt, který satan proti tobě využívá?

Chyby jsou cena, kterou platíme za poučení se z nich. Neměly by nás srážet, vždyť se mohou stát katalyzátorem zázraků, pokud je dáme do Božích rukou.

Otázka číslo 5: Je nějaký důvod, proč se této věci nevzdáváš? Ať je to např. mobil, přátelství, webová stránka, místo, na které chodíš…? Napiš si seznam.

Vhled: 

Dokážeš pustit věci, které tě drží, a myslíš si, že je musíš mít, když žiješ v 21. století (například mobil)? Co uděláš, pokud tě stahují k hříchu a neustále díky nim padáš? 

Mám pro tebe dobrou zprávu. Bůh je připravený odpustit ti každý hřích skrze Jeho krev, kterou prolil na kříži. Možná ti přijde, že ti nemůže odpustit hřích, který se neustále opakuje. Tím ale limituješ Boha a říkáš Mu, čeho je a čeho není schopen. On není jako ty a já. On odpouští neustále. Odpuštění není to, co by ti mohlo bránit od chození ve tvém povolání. 

Neobvyklá pozornost na někoho nebo na něco – je to něco ve smyslu uctívání jiných bohů nebo model. Mohou to být slavné osobnosti, jejich životní prostor, nebo někdo, kdo vás ovládá. Může to být posedlost penězi nebo věcmi, které za peníze nemůžeš koupit. Může to být i náboženská osobnost, kterou slepě následuješ, přestože se tě ostatní snažili varovat. 

Odmítnutí zabít to, co ti Bůh poručil zabít – když máš předepsaná antibiotika lékařem, tak je máš vždy užívat přesně po dobu, kterou ti určí. Často je ale přestaneme brát v momentě, kdy se cítíme lépe, což dovolí malým bakteriím, aby zůstali a rostly a po nějaké době jste znovu nemocní. Ve Starém zákoně můžeme vidět, jak Boží lid neuposlechl zabít všechny ty, co obývali zaslíbenou zemi, a ti je po nějaké době zotročili. Co ti řekl, že máš eliminovat, ale ty si to dál držíš? 

Další krok:

Týká se tě první nebo druhý bod? Pokud ano, musíš přijít před Hospodina a vyznat mu to. On zaslibuje ve svém Slově, že pokud vyznáš své hříchy, tak bude věrný a tvůj hřích odpustí. To je tak mocné svědectví! Co pak udělat se svou modlou? Co uděláš s tím, co ti Bůh řekl, aby dal pryč? Uděláš to? Chceš, aby ti s tím někdo pomohl? Co chceš dělat, abys mohl vidět všechno to, co pro tebe Bůh má? 

Denní čtení:

Žalm 51

Římanům 6:1-14

Římanům 8:1-11

1.Jan 1:5-10

Modlitba:

Otče, modlím se dnes, aby se náš duchovní člověk stal silnějším během toho, co se postíme, abychom mohli omezit naše těla a náš duch se mohl stávat více podobným Pánu Ježíši. Dáváme Ti v modlitbě vše. Pane, pozdvihni v modlitbě všechny lidi, kteří se postí tento 21 denní půst s námi. Pozdvihni jejich rodiny, naplň jejich modlitební potřeby. Drž je, Pane. Prosím tě, aby ses mocně zjevil. Pošli své anděly,  abynám mohli sloužit stejně tak, jako sloužili v Zahradě Getsemane. Modlím se, abys vyslal anděly, kteří budou bojovat, nasměrovávat a držet nás v největších bouřích života. 

V mocném jménu Ježíš

Poslední slovo na závěr: Když se postíš a když se modlíš, chtěl bych abys věděl, co mi Bůh nedávno ukázal, když jsem byl v Izraeli: Tohle je mé dědictví z Bible: “Přijdou úžasné okamžiky v tomto roce, které tě ohromí. Věř tomu! 

Tvá modlitba: 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *