PŮST 2020 – DEN ŠESTNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Zbožná spokojenost

Modlitba přináší pokoj v mysli i v srdci. Modlitba mi dává znát, že Bůh řeší mé problémy, a díky tomu můžu zažívat pokoj. Tím, že se modlím, nedávám Bohu deadline. Když se modlím, nesnažím se Bohu vnutit něco, co je proti Jeho vůli. Když se modlím, připomínám si tím, že On mě zná a ví, co potřebuji. 

Půst den 16:

Modlím se, abys zažil Boha úžasným způsobem. Máš Jeho pozornost, tak k Němu pojď. Ptej se Ho na otázky a dovol Mu, aby ti ukázal své plány pro tvůj život. Napiš si všechno, co ti ukazuje, aby sis to mohl připomínat, až tento půst skončí. Pojď k Němu, příteli, uctívej Ho a říkej Mu, že Ho miluješ. Dovol Mu naplnit Jeho přítomností tvůj dům, tvé auto nebo kterékoliv místo, kde se nacházíš.

Spokojenost je přímo napojená na vděčnost

Definice slova spokojenost je stádium radosti a uspokojení. Dovol mi, abych se tě zeptal na otázku: “Jsi šťastný?” Rozumím hladu a touze po snech, cílech… ale když dáš na chvíli tyto věci stranou, jsi šťastný? Pokud čekáš, že radost a spokojenost je něco, co přijde v budoucnosti, až něčeho dosáhneš, až se něco stane, míjíš v tom Boží záměr.

Klíčový verš:

“Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.”

Filipským 12-13

Zaměř se:

Když procházíš těžkostmi a zkouškami života, Bůh může otevřít tvé oči, abys viděl nevyužitý potenciál, krásu, víru a život. Pravá spokojenost může přijít jedině tehdy, když Bůh otevře tvůj zrak k tomu, co pro tebe udělal, a když jsi zakořeněn ve vděčnosti. Tvé oči pak mohou vidět věci, které pro ostatní viditelné nejsou. 

Pokud by spasení bylo to jediné, co jsi v životě dostal, je to dostatečný důvod ke každodenní vděčnosti. Pokud je i tvá rodina spasená, máš neskutečné požehnání. 

Hodnocení: 

Otázka číslo 1: Napiš svými slovy, co pro tebe znamená spokojenost, pak si vytáhni výkladový slovník a své odpovědi porovnej.

Otázka číslo 2: Jak bys definoval slovo spokojenost na základě Bible? 

Otázka číslo 3: Ohodnoť svou spokojenost na stupnici od 1-10. 1 znamená nevidět žádné dobro, 10 znamená cítit se, jako bys každý den vyhrál loterii.

Otázka číslo 4: Proč jsi vybral tohle číslo?

Otázka číslo 5: Co musíš udělat pro to, aby ses přiblížil číslu 10?

Vhled:

Sítnice lidského oka obsahuje dva druhy fotoreceptorů – tyčinky a čípky. Tyčinky jsou zodpovědné za černobílé vidění za šera a mají nízkou prostorovou ostrost. 

Čípky jsou aktivnější při dostatku světla, mají na starost barevné vidění a mají vysokou ostrost. Díky ní máme schopnost rozeznávat detaily. 

Stejným způsobem je to v duchovním světě. Máme oči, které vidí to základní, jak je nějaká věc malá nebo velká. Ale stejně jako dal Bůh člověku čípky, aby mohly zajistit to, co tyčinky nezvládají, tak duchovní čípky nám umožňují vidět více. Přidávají barvy, hloubku a ostrost – věci, které bychom pouze tyčinkami vůbec neviděli. Bůh nám dal oboje, aby naše oči měly všechny funkce, které potřebujeme, a ukázal nám tak ještě daleko víc. Ukázal nám, jakým darem je mít zrak a jak moc bychom měli být za naše vidění vděční. Je dobré si uvědomit, jak úžasného a kreativního Boha máme, stačí se podívat na to, jak úžasné věci nám dal. V tom je zakotvená naše spokojenost – ve schopnosti vidět všechny ty barvy a hloubky života. 

Obrovská milost:

Napiš si seznam tří nejdůležitějších věcí, které potřebuješ udělat, abys mohl jít naproti spokojenosti. Napiš si, co ti Bůh ukazuje během tohoto procesu. 

Denní čtení:

Žalm 34

Matouš 6:25-34

Filipským 4

1.Timotheovi 6:6-7

Modlitba: 

Pane, já ti děkuji za všechno, co jsi pro mě učinil. Miluji tě a chválím tě za všechno to požehnání, které jsi mi dal. Žádám tě, abych dokázal být spokojený, radostný a zaměřený na Tebe. Nechci, aby má radost nebo spokojenost byly naplňovány něčím jiným. Připomínej mi, abych si nenaplňoval život věcmi tohoto světa. Vím, že jen Ty mi můžeš dát lásku, radost, štěstí a spokojenost. Nedovol věcem tohoto světa, aby mě od této pravdy odvedly. 

Tvá modlitba

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *