PŮST 2020 – DEN ŠESTÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Když se postíme

Bůh říká: “Požehnám vám navzdory tomu, co se děje. Požehnám vám tisíckrát víc než dnes. Neplač nad tím, co se stalo v minulosti. Neboť já činím věci nové. 

Půst den 6:

Drž směr! Blíží se konec pracovního týdne a ty můžeš očekávat, že budeš mít víc času na Pána a na půst. Doteď jsi pravděpodobně prožil příznaky jako bolesti hlavy, nevolnosti, hnědý jazyk, zápach z úst a ztráta energie. Zaručuji ti, že pokud budeš držet směr, bude to v druhém týdnu snazší. 

Dnes, když se modlíme a postíme, budeme se soustředit na jedno slovo: Zaměření se. Žádej Boha, aby ses mohl zaměřit na to, na co máš v tomto novém roce. Někteří lidé mají do roku 2020 vize z minulosti. Neustále se soustředí na to, co je za nimi. Jsou slepí k úžasné budoucnosti, kterou pro ně Bůh má. Ať už jsi naprosto úspěšný, nebo procházíš největšími zkouškami svého života, nepotřebuješ se zaobírat svou minulostí. Potřebuješ se zaměřit na budoucnost.

Bůh je připraven otevřít novou kapitolu tvého života, ale pokud hledíš jen na to, co je za tebou, nikdy nepoznáš to, co je před tebou. Zanech minulost za sebou a otoč se, ať můžeš vidět, co pro tebe Bůh má. Říká ve svém slově: “Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale už došli, toho se držme.”

To je to, co Bůh chce, abys dělal. Zaměř se na to, co je před tebou, ne na to, co je za tebou. Věřím, že nalezneš povolání, které pro tebe Ježíš má. 

Zaměření se je všechno:

Můžeš chytit a držet svou budoucnost, nebo se zaměřit na svou minulost. Dovol mi, abych ti ukázal obraz. Pokud se tvé tělo otočí jedním směrem, nemůžeš vidět to, co je za tebou, protože je to fyzicky nemožné. Musíš se otočit, abys viděl jiným směrem. Stejně je to i v duchovní rovině. Někteří mají vize do roku 2020 z minulosti, ale jsou naprosto slepí k úžasným věcem, které pro ně Bůh připravil.

Klíčové verše

“Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.”

Filipským 3:12-14

Zaměř se:

Ať už jsi hodně úspěšný nebo procházíš nejtěžším obdobím své minulosti, v některý okamžik se potřebuješ otočit a zaměřit se na budoucnost. Bůh stojí připraven podat ti ruku a vést tě do nové kapitoly tvého života. Pokud ale vše, co může vidět, jsou tvá záda, tak ani nezjistíš, že stojí za tebou. Zanech minulosti a otoč se k tomu, co pro tebe Bůh má. 

Hodnocení: 

Otázka číslo 1: Co si neseš z minulosti, co si myslíš, že ovlivňuje tvou současnost a budoucnost? Proč to nechceš opustit?

Otázka číslo 2: Je něco, co Bůh vložil do tvého srdce, abys udělal, a nikdy jsi to neudělal? Může ti dát Bůh druhou šanci odpovědět na toto volání? 

Otázka číslo 3: Co nebo kdo z tvé minulosti tě drží zpátky od tvého zaměření? Jak ses s tím vypořádal? Vypořádáš? 

Otázka číslo 4: Myslíš si, že tvé nové období nemůže začít, protože neskončilo to předchozí? Pokud ano, vysvětli to. 

Vhled:

Bohužel, nikdo z nás nemá oči i vzadu. Když se chceme podívat za sebe, musíme se fyzicky otočit. Stejné je to, i když se chceme dívat kupředu, musíme se otočit zády k minulosti. Toto může být velmi těžké, pokud je pro nás minulost tak drahá, že ji nechceme opustit. 

Slyšel jsem jednou vysvětlení. Pes bojuje svými drápy a zuby, aby získal kost, na které je hrozně málo masa. Takže je možné mu kost vzít, ale je to hodně nebezpečné. Je snazší mu kost vzít, když mu místo ní nabídnete steak. Ať už je to cokoliv z vaší minulosti, co vás drží zpět, myslíš si, že je to cenné, protože je to všechno, co máš?

 

Další krok:

To, co ti Bůh nabízí do budoucnosti je tak úžasné, že kdybys to viděl teď, neměl bys problém tomu uvěřit. Ale tak to s Bohem nefunguje. Měnou v nebesích je víra a poslušnost. On čeká na to, až se otočíš, ale nedovolí ti to vidět, dokud se nebudeš cvičit ve víře a poslušnosti. Důvěřuješ mu? Řekl ti, ať něco necháš a otočíš se? Udělej rozhodnutí dnes ve svých modlitbách, že pustíš to, co tě drží, otočíš se a zaměříš se na jiné věci. Tvá budoucnost tě volá. Udělej to rozhodnutí dnes. Udělej si čas na zhodnocující proces, modli se a posti. 

Dnešní čtení:

Genesis 19:12-29

Filipským 12:12-14

Židům 12:1-2

Izaiáš 43:18-19

2.Korintským 5:16-21

Modlitba:

Otče, modlím se za správné nasměrování. Otevři mé oči, abych se mohl zaměřit na to, co je důležité, zaměřit se na rodinu, manželství, na lidi, kteří mě mají rádi. Pomoz mi zaměřit se na to nejdůležitější – na Tebe, Ježíši. Nepostím se kvůli půstu, ale kvůli tomu, abych mohl vidět Tebe, zaměřit se na Tebe a učinit Tě svrchovaným Pánem mého života. 

Udělej to dnes. Zaměř se na Něj! Zaměř se na Jeho slovo a Jeho zaslíbení.

 

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *