PŮST 2020 – DEN TŘETÍ

screenshot-2017-01-10-19-03-28

První ovoce půstu

Po zhruba dvou dnech půstu budeš plakat i kvůli věcem, kterým ses předtím smál. Půstem se stáváš citlivějším.

Třetí den půstu:

Vítej do třetího dne našeho 21 denního půstu. Dostal si se do bodu, kterému se říká “ketóza”, tím tvé tělo říká, že se děje něco neobvyklého. Všimni si tmavého povrchu jazyka. Většina z nás teď začíná hubnout, převážně kvůli zbavování se vody. 

Začne tě bolet hlava a budeš mít bolesti z hladu. V tuto chvíli se začne dít ještě jedna věc. Během dne si začneš všímat všech restaurací, pizzérií a značek jídla všeho druhu a to budou momenty pokušení. Budeš bojovat s myšlenkami, že to nezvládneš, a trpět. I v těchto náročných chvílích nepolevuj. Naučil jsem se, že v momentech, kdy jsem nejslabší a cítím se nejhůř, On ke mně mluví nejhlasitěji, pokud poslouchám. 

Když se podíváš skrz své fyzické touhy, uvidíš novou dimenzi svého Spasitele a uslyšíš Jeho hlas, jak promlouvá do tvého života a tvé budoucnosti. 

Vidět Boží moc

Dnešním tématem je Boží moc. Potřebuješ vědět, že ta samá moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých je v tobě v tento okamžik! Často říkáme: ”S Bohem je všechno možné.” a odkazujeme na Lukáše 1:37. Ale věříme tomu skutečně? Je to vůbec pravda? Co mé osobní problémy? 

Když Ježíš o Letnicích daroval svého Svatého Ducha, dal nám skrze to moc dělat věci, které vypadají nemožně. 

Klíčové verše:

Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.

Římanům 8:11

Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás.

1.Tesalonickým 1:5

Zaměř se:

Dnešní důraz je, aby Bůh skrze půst uvolnil svou moc do našich životů. Skutky 1:8 říkají: “Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ Nedavno, když jsem byl v Jeruzalémě, vzpomněl jsem si, jak Bůh seslal Ducha Svatého. Ten den nám byla dána veškerá moc – moc nad nepřítelem, moc pohnout horami, moc uzdravovat, moc, která láme každé jho. 

Chtěl bych tě dnes vyzvat, aby ses podíval na několik míst ve svém vlastním životě, kterých ses vzdal, možná to jsou sny o spasení tvých přátel nebo příbuzných, které teď vypadají nedosažitelně, možná jsou to zázraky, které teď potřebuješ, možná tvůj zdravotní stav, málo peněz, zlobivé děti nebo rozpadlé manželství. Bůh stále činí zázraky a skrze Ducha Svatého, který žije v nás, nám byla dána moc, která mění životy a okolnosti v našich životech. 

Co pro tebe znamená “Boží moc”?

Přepiš si verš z 2. Korintským 13:4-5 vlastními slovy.

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Podívej se na svůj život. Kdy naposledy se stalo, že tě Bůh překvapil, protože učinil něco, co jsi sám neměl šanci zvládnout? Napiš si to, i kdyby to měla být pouze jedna věc. Pokud je tvá odpověď NIKDY, tak se zamysli znovu a požádej Boha, aby ti to připomněl, a On to učiní. 

Otázka číslo 2: Může to učinit znovu? Proč ano, proč ne?

Otázka číslo 3: Je nějaká situace nebo sen, kde bys potřeboval nadpřirozeně překvapit tím, že ti dá řešení nebo způsob řešení? Vypiš si to. 

Vhled: 

Stalo se ti někdy, že ses neskutečně těšil, že překvapíš svou rodinu nebo blízkého přítele? Pamatuješ si, jak jsi byl natěšený, že jim něco povíš? Vybavíš si, jaký to byl pocit vidět pak jejich obličeje? Proč si myslíš, že je to u nebeského Otce jinak? Miluje, když tě může překvapit – moc se těší na to, že se budeš radovat a budeš nadšený.

S Bohem je to ještě mnohem větší, protože On zná tvé skutečné touhy, ty, které se možná stydíš říct druhým, ty, za které je pro tebe těžké věřit. On v tobě nalezl zalíbení! V Nehemiáši 8:10 se říká: “Radost Hospodinova je tvojí silou!”

Zdráháš se říct nahlas své největší touhy? Zdráháš se žádat Hospodina o něco, po čem toužíš roky? 

Další krok:

Chtěl bych tě vyzvat, aby ses podíval na několik oblastí tvého života, ve kterých si to možná už naprosto vzdal. Možná své sny, možné spasení svých blízkých. Chtěl bych, abys věděl, že když se budeš modlit a postit během těchto 21 dní, tak uvidíš Boha učinit zázrak skrze Ducha Svatého, který změní okolnosti, kterým čelíš.

Otázka číslo 1: O co bys žádal, pokud bys věděl, že se to skutečně stane?

Otázka číslo 2: Kdybys dostal 5 milionů, které bys mohl dát na tři charity, na které by to bylo a proč?

Otázka číslo 3: Když se podíváš na svět kolem sebe nebo i na své město, co ti láme srdce, když to vidíš a proč? 

Chvíli se zamysli nad svými odpověďmi. Co to říká o tvém srdci, které ti Bůh dal? 

Myšlenka na závěr:

Často během půstu Bůh využije tento čas, aby ti zjevil záměry, které do tebe vložil. Někdy ti ukáže tvé poslání pro další období. Udělej si čas a během modliteb a psaní si seznamu se ptej Boha na odpovědi a nezapomeň si zapsat cokoliv, co ti řekne. 

Dnešní čtení:

I.Korintským 1:18-31

Efezským 3:14-21

Izaiáš 40:25-31

Modlitba:

Otče, já Tě žádám o nadpřirozenou moc, pomazání a moc vzkříšení mých mrtvých snů, mrtvého manželství a situací, které vypadají, že jsou u konce. Pane, vím, že Tvé pomazání může přijít. Pošli svou moc do našeho národa v roce 2020 a otevři naše oči. Dej nám své vize, které máš pro toto období, ve jménu Ježíše.

Nepřestávej se postit, nepřestávej se modlit. Zvládneš to. 

Tvá modlitba:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *