PŮST 2020 – PŮST DEN PRVNÍ

Screenshot 2017-01-13 08.25.55

Ahoj a vítej,
dnes máme první den jednadvaceti denního půstu.

Rád bych tě přivítal v nejúžasnější části tvého nového roku! Když začínáš rok postem, tak tím říkáš Bohu, že toužíš, aby tvůj vztah s ním byl prioritou číslo jedna. Dnešek je prvním dnem a tak, jak budeme pokračovat na této 21 denní cestě, budou nás provázet každodenní zamyšlení. Ať už se postíte tak, že budete pouze pít vodu, nebo držet Danielův půst, první den je tím nejdůležitějším a jsem moc rád, že mohu jít po této cestě s tebou.

Během dnešního dne pravděpodobně zažiješ bolesti od hladu. Tvé tělo má své hodiny, které, když je obvyklý čas k jídlu, ti vysílají signál: “Je čas se najíst.” Nech, ať tyto pocity hladu jsou pro tebe signály se MODLIT. Utiš se a dovol Pánu dělat práci uvnitř tebe, kterou jsi nikdy nezažil! Pojďme společně začít.

Pohled na tvůj život Božím pohledem
Když se na svůj život díváš pouze svýma očima, můžeš vidět úzce, kriticky a omezeně sám sebe. Když vidíš své chyby, Bůh vidí tvou službu a to, co pro něj děláš. Když vidíš všechno, co nemáš, Bůh ti připomíná všechno to, co máš. Pokud nemůžeš vidět cestu kupředu nebo únik z něčeho, Bůh na to hledí z druhé strany. Když vidíš porážku, Bůh vidí vítězství, které pro tebe chystá. Musíš se naučit hledět na sebe a na situace ve tvém životě Božím zrakem, abys mohl uvidět, co je pravda, jaké jsou možnosti a co všechno Bůh pro tebe plánoval. A o tom je celý tento půst.

Během následujících 21 dní dovol Bohu, aby otevřel tvé oči v každé oblasti tvého života a abys mohl vidět to všechno, co pro tebe On má a co v tobě dělá.

“Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.” Efezským 1:18

Zaměř se
Chtěl bych tě povzbudit, abys na začátku tohoto půstu očekával, že tě Bůh naplní svými vizemi. Vizemi pro tvůj život, rodinu, práci. Otče, dnes Tě žádám, abys nám otevřel oči, abychom viděli Tvou vůli v roce 2020. Ve jménu Ježíše Amen, nepřestávej se postit.

Tento první den bude tím nejdůležitějším, protože polovina celé bitvy je vystoupit z lodi a začít chodit. Letošní téma 21 denního půstu je: “Otevři mé oči.“ Každý den bude obsahovat interaktivní zážitky, které tě dostanou do toho, co pro tebe Bůh má v tomto novém roce a novém období. Zjeví ti, kam máš jít, a povede tě tam, kam bude On chtít.

Hodnocení
Je spousta oblastí, na které je těžké se zaměřit, a ve skutečnosti se většinou nejvíc zaměřujeme na věci, které tak důležité nejsou. Co kdyby ses pokusil dávat víc pozor na to, čemu věnuješ svou pozornost? Co když jediné, co potřebuješ, je otočit hlavu a koukat se jiným pohledem?

Projdi si jednotlivé části svého života a vyhodnoť, jak moc ses na tyto oblasti zaměřoval (zakroužkuj si ty, kterým jsi věnoval pozornost, a podtrhni ty, které potřebují větší pozornost):

Práce
Církev
Rodina
Manželství
Nejbližší přátelé
Finanční plánování
Širší rodina
Přátelství
Skupinky
Čas na Bibli
Modlitba
Zprávy
Dobrovolnictví
Služba druhým
Osobní sport
Sociální média
Zábava
Zdraví
Odpočinek
Domácí potřeby
Čas o samotě

Napiš si myšlenky a pozorování:

Další krok
Na co se zaměřuješ svýma očima, ovlivňuje tvůj celkový pohled. To platí i pro naše myšlenky. Toto cvičení otevře tvé vnitřní oči ještě víc než to předchozí, protože tě chci vyzvat, aby sis udělal inventář toho, o čem přemýšlíš, abys zjistil, kam máš otočit svou hlavu.

Podtrhni si oblasti, na které se musíš více zaměřit, a škrtni ty, nad kterými moc přemýšlíš nebo jsou pro tebe zraňující. Zakroužkuj si oblasti, které tě dnes srážejí:

Práce
Vděčnost
Boží zaslíbení
Nepřátelé
Strach
Budoucnost
Myšlenky o selhání
Rodina, děti
Uctívání
Sexuální fantazie
Boží slovo
Finance
Porovnávání se
Pochybnosti
Mentální smilstvo

Co potřebuješ změnit dnes?

Porozumění
Často si říkáme, že některé z těchto oblastí, které nás porážejí, potřebují nějaké radikální řešení. Spousta plánů začala a skončila, protože se jednalo ve spěchu a zmatku. Chceme ty věci hned, protože Kristus za nás zemřel. Zjistil jsem, že nejlepším způsobem, jak překonat tyto překážky, je přemoci je zaměřením se na něco většího. Otoč svou hlavu z těchto věcí a přesuň svůj pohled na věci, které ti přinášejí plně poddaný život Kristu, nehleď na nezdravé věci, které se snaží vzít tvou pozornost.

Když se podíváš znovu na horní dva seznamy, najdeš mnoho Božích, čistých myšlenek, na které se máš zaměřit. Přemýšlej o nich a nad věcmi, které ti přinesou největší užitek.

Co uděláš s tím, co ses dnes naučil?

Myšlenka na závěr
Během toho, co se dneska budeš modlit a postit, přečti si všechny věci ze svých seznamů a požádej Ho, aby ti pomohl upřít zrak na důležité oblasti, ve kterých ti chce přinést změnu. Předtím, než půjdeš dělat něco jiného, udělej si čas a modli se. Potom, co se budeš modlit, napiš si myšlenky, které k tobě mluvily. Pokud máš na Boha otázky, zeptej se ho. Pokud cítíš, že máš udělat pokání, učiň ho. Jeho milost je široká jako oceán a je tu pro tebe nově každý den.

Denní čtení:
Efezským 1
Filipským 4
Žalm 119:29-40
Židům 4:12-13

Modlitba:
Bože, otevři naše oči na začátku roku 2020, otevři naše oči k věcem, které přijdou. Otevři naše oči ke Tvým plánům, nasměrování a záměrům. Ukazuj nám prosím, kým jsi. Ukaž nám svou slávu. Otevři naše oči, jak o tom mluví Efezským 1, oči porozumění. Pane, prosíme Tě, dej nám oči, které vidí. Víme, že je mnoho oblastí, které nás rozptylují, ale žádáme Tě, abys nám dával vize, každým směrem, kam se jenom podíváme. Dej nám svůj pohled na věci, tvé myšlenky, tvé touhy. Otoč můj zrak z věcí, na které se nemám soustředit, a přesuň můj zrak na tebe.

Tvá modlitba:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *