PŮST 2021 – DEN ČTVRTÝ

Během tohoto 21 denního půstu putujeme Svatou zemí Izraelem. Dnes bych vás chtěl pozdravit z Cesareje Filipovi. Z místa, kde se Pán Ježíš ptal svých učedníků, za koho mě lidé pokládají? Kým jsem? (Matouš 16, 13 – 18) Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“  Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš, nám tam dal zaslíbení, které má dosah i na tebe během toho, co se modlíš a postíš během tohoto pravidelného půstu. Ježíš řekl: “zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.” 

Stojím teď na místě, kde dřív býval pohanský chrám, kde se obětovali zvířata a přezdívalo se jí brány pekel. Tohle je to místo, kde Ježíš mluvil k apoštolu Petrovi: ”A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.” Všechny ty pohanské zvyky a prostory nepřemohou mou církev. Církev není budova, církev není rozpočet, církev není denominace, tou církví jsi ty. Ty jsi živým kamenem, ty jsi součástí těla Kristova. On udělal zaslíbení, ať už se stane cokoliv, ať budou jakékoliv překážky, tak On zná ty důvody, proč se postíš. Chtěl bych ti říct, že co Bůh buduje ve tvém životě během tohoto půstu, to co staví ve tvém životě, On to naplní a brány pekel to nepřemohou, protože satan už je poražený. 


Otče, já se modlím, abys dnes žehnal, posiloval a občerstvoval každého, kdo se dnes postí. Díky ti za tisíci násobek toho, co od tebe máme, za co se postíme. (Deuteronomium 1,11) Věřím, že Bůh ti může dát tisíci násobek toho, co máš, ať už příležitostí, požehnání, růstu, prosperity, pomazání. Buď k Bohu specifický, řekni Mu, že chceš tisíckrát Jeho přítomnost v tomto roce během toho, co Ho budeš hledat. Stojíš na skále, na Ježíši Kristu a není žádná bouře, ani brány pekel, které by církev mohly porazit.

Bůh ti žehnej,

Jentezen Franklin 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *