PŮST 2021 – DEN DRUHÝ

Zdravím vás opět z Izraele, dnes z hory Karmel, 

hora Karmel je místem, kde prorok Eliáš přivolal oheň z nebe. Místa, kde po třech letech sucha, Bůh z moře poslal malý mráček jako lidská dlaň a prorok prorokuje:

 „Vystup vzhůru, jez a pij. Je slyšet hukot deště!“ 1 Kr 18, 41

Je důležité si uvědomit, že stejně tak, jako se ty teď postíš, tak se postil i Eliáš. Postil se 40 dní a nocí. V Bibli můžeme číst o 3 lidech, kteří se postili 40 dní: Mojžíš, Eliáš a Pán Ježíš. Chtěl bych ti něco připomenout, často bereme postavy z Bible jako nějaké superhrdiny. Eliáš nám ale ukazuje, že to byl člověk s lidskou náturou, stejně jako my. Když se postil, tak stejně jako ty nebo já, byl hladový. Je to určitá oběť během půstu, když hladovíme, tak to přináší Boží oheň do našich životů. Eliáš byl zapalovačem,  modlil se, aby přišel Boží oheň na to místo, kde stál. Modlím se za mnohé z vás, kteří se mají také stát zapalovačem. Kdekoliv jsi ty dnes, tak se díky půstu staneš Božím zapalovačem do oblastí, za které se postíš, ať už je to rodina, zaměstnání, nebo jiná oblast, tak do ní přijde oheň. Co je vlastně tím ohněm?  Starý zákon mluví o tom, že Bůh je ten spalující oheň. V Novém zákoně říká Jan Křtitel, budete pokřtěni Duchem svatým a ohněm.   

Modlím se, tady na hoře Karmel za tebe, aby během toho co se postíš, tak Bůh sestoupil na tebe jako oheň. Ať spadne na tvůj život a ty můžeš hořet touhou po Ježíši.  Ať ten oheň sestoupí tak mocně, že v tobě rozpustí všechny překážky k tomu, aby se naplnila Boží vůle pro tvůj život. Chci se sjednotit s tebou na tom, že zažiješ Boží oheň, který na tebe sestoupí, daleko víc než kdy předtím. 

Pojďme se společně modlit dnes na cestě 21 denního půstu.  

Modlím se, aby Boží oheň spadl na každého, kdo mě dnes poslouchá. Díky ti za jejich oběť. Když Eliáš polil oltář a tu oběť, tak se píše, že sestoupil oheň a zapálil tu oběť. Vnímám všechny ty oběti, které právě teď dáváte na oltář a modlíte se a postíte se, tak to přitahuje oheň do vašich rodin, do vašich domů, k vašim dětem a do vašich vlastních životů. Ať oheň touhy po Bohu ve vás hoří. Ve jménu Ježíše Krista, amen. 

Bůh vám žehnej. Nepřestávejte hledat Boha v modlitbě a půstu. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *