PŮST 2021 – DEN DVACÁTÝ

Modlím se, aby Bůh mocně hýbal vašimi životy, během toho, co se postíte. Nezapomínejte, že to není pouze o půstu, ale i o modlitbě. Modlitby jsou něco, co můžete vidět tady, u Zdi nářků, kde se lidé modlí nepřetržitě 24 hodin denně. Právě teď je devět hodin večer a já jsem zde v Jeruzalémě a můžu zde kolem sebe vidět tolik lidí, jak se modlí a modlí. V půstu a modlitbách je neskutečná moc. Šalamoun řekl: “Bože, když jsou lidé zajatí do cizích zemí a otočí se směrem na východ k Chrámu a budou se modlit, uslyšíš jejich modlitby?” Bůh mu odpověděl: “Ano, vyslyším jejich modlitby i když se modlí z cizí země.” Když zde stojím u Zdi nářků, kde se modlí tolik lidí, modlím se i já za vás, během tohoto 21 denního půstu, aby Bůh vylil svého Ducha na váš život, aby vám požehnal tisícinásobně víc požehnání, milosti a zaopatření, než kolik máte dnes a ať Boží pomoc a jeho zázraky naplní váš život. Nepřestávejte se modlit a postit. Dnes promlouvám k vám požehnání a promlouvám modlitbu pomazání k modlitbám za pokoj Jeruzaléma, abyste se modlili za pokoj pro tento svět, sílu modlit se za vaše nepřátele. Bible říká: “Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Přísloví 16:7

To, co se děje zde v Jeruzalémě, jak se zde lidé modlí, to je zázrak, ani ty se nepřestávej modlit a hledat Hospodina během tohoto půstu. Bůh slyší tvé modlitby. Otče, ve jménu Ježíše, se modlím za každou osobu, za každou rodinu, která se modlí a postí. Modlím se Bože, za Tvé zázraky a Tvé uzdravení, modlím se za zaopatření. Ty jsi Jehova (Hospodin), Bůh našich životů, všechno čím jsme, Ti odevzdáváme a věříme za 1000 násobek. Chceme Tě mocně zažívat v tomto novém roce. Ve jménu Ježíš, amen. 

Bůh vám mocně žehnej. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *