PŮST 2021 – DEN PRVNÍ

Zdravím vás z Izraele, z města Cesarea. Mám radost, že se několik tisíc z vás přidalo k letošnímu půstu. Jsem teď v místě, kde se Šimon Petr postil a modlil, kde mu Bůh dal vizi. Ve skutečnosti, zde vystupuje ještě jeden člověk, obchodník jménem Kornélius. Tento muž znal jediného Boha a tak se postil a modlil, protože měl touhu Boha více poznat. Bůh po třech dnech jeho půstu poslal anděla se zprávou: “Bůh slyšel tvou modlitbu a viděl tvé dary chudým a tak mě poslal, abych ti dal odpověď na tvé modlitby. Přeji si, abys zavolal muže jménem Petr, který bydlí ve městě Joppe.” Sk 10, 4-5  Kornélius poslal pro Petra, který přišel a kázal těm, kdo bydleli v Kornéliově domě. Bůh naplnil Duchem svatým Kornélia i celý jeho dům.  

Když se budeš postit těchto 21 dní, tak věřím, že se stane to samé, že přijde Duch svatý a padne na tvůj dům, na tvé děti, vnoučata. Sestoupí na vás Duch svatý. Nevím, kdo všechno teď čte tento dopis, ale jednu věc jsem se od Boha naučil. Když se postíš, tak se vyjasňují tvé vize. Bible ve Skutcích v 10. kapitole říká důležitou věc. Když dal Bůh Petrovi vizi, tak Petr pochyboval, ale Boží Duch mu řekl, jsou tu muži, které Bůh poslal a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi buď, neboť já jsem je poslal. Bůh bude obnovovat tvé vize, tvou radost a to slovo, které slyším pro tebe pro tento 21 denní půst, nepochybuj o tom, co ti Bůh ukázal jako vizi. Apoštol Pavel řekl v 2. Korintským 12.1b “přicházím teď k viděním a zjevením Páně.” Přijdou dny, kdy pochybnosti odejdou, kdy se vize vyjasní. Dá se to říct i tímto způsobem: “nedělej si vlastní teorie o tom, jak bude vize naplněná, nevzdávej to, nehaž ručník do ringu, ale čekej na vizi a ona se naprosto jistě naplní.” Bůh říká, že nelže a že se ty věci naplní. V Cesarei se stalo něco úžasného, Boží Duch byl vylit na obchodníka, který ani nebyl žid a díky tomu se evangelium stalo dostupné pro každého člověka, každou rasu, každou skupinu, barvu kůže nebo národnost. Stalo se to díky muži, který se modlil a postil a řekl Bohu, chci, abych tě spolu se svou rodinou mohl poznat. 

Modlitba za tebe: 

Otče, já se modlím dnes, z tohoto místa za lidi, kteří se modlí a postí, abys vylil svého Ducha na jejich domovy, stejně tak, jako si to udělal s domem Kornélia. Modlím se za objasnění vizí, modlím se za ty, kteří potřebují odpovědi do tohoto životního období. Obnov v nich vize a radost. 

Nepochybuj o tom, že se stane, co Bůh zaslíbil, On najde svou cestu pro tvůj život. Udělal to hodněkrát pro mě a věřím, že to udělá i pro tebe, během toho, co se budeš postit a modlit. Bůh ti žehnej.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *