PŮST 2021 – DEN SEDMNÁCTÝ

Dnes vás zdravím ze střechy horní místnosti. Horní místnost je místo, kam Ježíš svolal své učedníky, aby tam s nimi měl poslední večeři. Tahle místnost je v Jeruzalémě a s největší pravděpodobností je to i místo, kde se ve skutcích 2:1-4 sešli následovníci Ježíše Krista a kam byl vylit Duch svatý, “Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.”

Jak se postíš a modlíš spolu s námi, tak se modlím za tebe, abys mohl přijmout tisícinásobek moci Ducha svatého, zažívat ho tak, jako si ho nikdy nezažíval. Věřím, že tento rok je rok, kdy budeme zažívat jeho moc, pomazání, proud jeho řeky a jeho skutky tisícinásobně. Duch svatý není pouze tím, kdo chce žehnat nám, ale přinést skrze nás požehnání na druhé lidi. Věřím, že tě Bůh povede do modliteb za nemocné, za naplnění Duchem svatým. Jako učedníci, když byli naplněni v horní místností, tak pak šli jako mocná řeka, přinášet uzdravení, vysvobození, poselství o Ježíši Kristu dál. 

Modlím se dnes za tebe, aby během toho, co se modlíš a postíš, tak aby přišlo znovu naplnění Duchem svatým. My potřebujeme to probuzení, řeku probuzení a to probuzení začalo tady, v horní místnosti. V Ezechielovi se píše, že ta řeka měla vodu po kotníky, pak po kolena, až v ní musel člověk plavat. 

“Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. Znovu odměřil tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody bylo po bedra. Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit.” Ezechiel 47:3-5

Modlím se, aby jako když vyšel Ezechiel a pokaždé když měřil, tak té vody bylo víc a znovu víc, tak se modlím, abys ty mohl přijmout tisícinásobek od Boha. To je i téma letošního půstu 1000x víc toho, co máš teď. Když půjdeš dál a dál, tak bude přibývat vody požehnání, až budeš muset plavat. Proč to vlastně potřebujeme? Je to proto, abychom mohli získat tento svět pro Ježíše Krista předtím, než se znovu vrátí na tuto zem. 

Chtěl bych se za vás modlit.

Duchu svatý vylej své pomazání na životy lidí, během toho co se postí a modlí. Modlím se za ně z horní místnosti. Modlím se za oheň, vítr a řeku  Ducha svatého, aby mohla vytéct do každého domova.  Ať ta řeka uzdravuje nemocná těla. Boží slovo říká v Ezechielovi, že kamkoliv přitekla ta voda, tak to přineslo uzdravení. V Duchu svatém je uzdravení a ty ho zažiješ ve svém životě, přijmeš jazyky Ducha svatého, jazyk chvály a uctívání právě tam, kde teď jsi. Jen mu řekni naplň mě Duchu svatý, naplň mě znovu v mocném jménu Ježíš. Uctívej ho tam, kde jsi, modli se, chval ho. Říkám ti, Duch svatý přijde a navštíví tvůj dům, tvé děti, tvé rodiny a budeš jím naplněný a požehnaný.

Nepřestávej se modlit a postit, postím se spolu s tebou. Využij různých online materiálů, které jsou k půstu, můžeš si pořídit knížky o půstu, které jsme vydali. 

Nepřestávej hledat Boží tvář.   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *