PŮST 2022 – DEN DVACÁTÝ PRVNÍ

“čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!” Matouš 7:11

Dobré věci

Jak se blížíme ke konci půstu, chtěl bych ti připomenout, že srdce našeho nebeského Otce, chce bohatě požehnat svým dětem. 

Římanům 8:32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Všechny věci znamenají prostě všechno! Pokud je to zaslíbení, které je v Božím slově, je to Boží vůlí, tak se o to nenech obrat. Nepřestávej tlačit a přibližovat se k tvému nebeskému Otci a Jeho úžasnému láskyplnému srdci. 

Okolnosti se mohou měnit, období se mohou měnit, ale Boží slovo vytrvá na věky! Izajáš 40:8 Můžeš v něm spočinout, protože Jeho slovo je zapsané v nebesích navěky. (Žalm 119:89)

V Matoušovi 7:11 Ježíš říká:”čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!”

Všimni si těch slov ”dobré věci”.

Pokud ti Bůh na něco řekne ne, neznamená to, že tě nemiluje, ale že má pro tebe připraveného ještě něco lepšího. 

Bůh je s tebou, On je tu pro tebe a má dobré věci pro tvou budoucnost!

Co ti Bůh dnes řekl? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *