PŮST 2022 – DEN DVACÁTÝ

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. I. Thesalonickým 5:24

Bůh je věrný

Miluji příběh Abrahama

Vidíme zde muže, kterému bylo dáno slovo od Boha, Boží zaslíbení pro národy se mělo narodit skrze něj. Národ, kterého bude víc než písku v moři a hvězd na obloze. 

Nic tomu nenasvědčovalo, pravděpodobně se cítil, že je to naprosto nemožné! A …

“Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ Židům 11:8

Abraham vykročil a tak musíme i my. 

Nehledě na náš strach, tváří tvář našim strachům, nehledě na otázky, musíme se rozhodnout následovat Boží slovo, která nám dal. 

Proč? Protože, ten který tě povolal je věrný a naplní svou vůli.

Jinými slovy, tvá víra je ve věrnosti Bohu a nemůžeš udělat nic lepšího. 

„Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. I. Královská 8:56

Mohou přijít útoky, “Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.” II. Thesalonickým 3:3

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10:23

Nezáleží, co ti přijde do cesty, můžeš mít víru v Boží věrnost. Během toho co se modlíš a postíš, můžeš mít ujištění, že tě tím provede. 


Co ti Bůh dnes řekl? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *