PŮST 2022 – DEN SEDMNÁCTÝ

“…přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám…” Jakub 4:8

5 klíčů k intimitě

Během toho, co se postíte, tak je pět věcí, které vás vedou do intimity a prohloubení vašeho vztahu s Bohem. 

  1. Duchovní očištění

Znovu a znovu jsme v písmu nabádáni, abychom se očistili. To děláme skrze jeho slovo (Efezský 5:26) a také abychom očistili svá těla (II. Korintským 7:1), tyto dvě věci dělá půst. Během toho, co se očišťujeme, můžeme být obnovení a občerstvení skrze Ducha Svatého. 

  1. Vonné pomazání

1. Jan 2:27 ukazuje Boží zasvěcení. Jeho pomazání nám dává citlivost na to, co máme do našich životů přidat nebo čeho se máme zbavit. 

  1. Nové roucho

Během toho, co se postíme, tak Bůh mění náš šatník. “…pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslavě.” Izaiáš 61:3

  1. Naprosté vydání

Když se postíme, vydáváme se plně Bohu, poddáváme se Jeho vůli, touhám a snům. Bůh nám pak dává všechno co potřebujeme! (přečti si Matouše 6:33)

  1. Mocná zaslíbení

V Janovi 14:32 nám Ježíš říká: “Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“  Když se postíme, tak Ježíš manifestuje svou přítomnost a moc v našich životech!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *