PŮST 2019 – DEN ŠESTNÁCTÝ

Přiblížit se „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6:33 Když dáš Boha na první místo, tvé potřeby budou naplněny. Dá ti touhy tvého srdce. Ty specifické potřeby za které se modlíš… On zná. Nejenom, že je zná, ale stará se o ně. I když se tvá situace ještě nemění, ty se měníš a … Read More

PŮST 2019 – DEN PATNÁCTÝ

Důvod pro útok Ty se však Hospodine smiluj nade mnou Žalm 41:11 Ďábel nechce, abys věděl, že Boží smilování je pro tvůj život, že jsi byl Bohem požehnaný všemi věcmi, které si vychutnáváš. Pravda je taková, že ďábel nechce, abys věděl, že by Bůh vůbec pro tebe něco udělal! Bude se snažit ti namluvit, že nemáš žádnou hodnotu, sílu či … Read More

PŮST 2019 – DEN ČTRNÁCTÝ

Vytěž z toho to nejlepší! Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. Jeremijáš 29:7 Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona: Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a … Read More

PŮST 2019 – DEN TŘINÁCTÝ

Vytěž z toho to nejlepší! Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. Jeremijáš 29:7 Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona: Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a … Read More