PŮST 2019 – DEN DESÁTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

Nikdy předtím se mi tolik nestýskalo “Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.” Žalm 63:2 Všimněte si, že David neříká, že by toužil na poušti po vodě, ale po Bohu. Jsme vedeni naším tělem více, než bychom měli. Chceme to, co chceme, když … Read More

PŮST 2019 – DEN DEVÁTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

Vytrvej do konce Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10:35-36 Už je to mnoho let, co jsem si začal užívat běh. Má pro mne dva záměry. Běh uvolňuje stres, ale je to také možnost trávit čas na modlitbách. Naučil jsem se tajemství pro úspěšný běh. … Read More

PŮST 2019 – DEN OSMÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-28

Skrze to všechno Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících. Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v … Read More

PŮST 2019 – DEN SEDMÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Buď dnes nositelem Božího pokoje! „Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.“ Přísloví 12:20 Jednoho dne stál Ježíš na palubě člunu a přikázal živlům: Utiš se! (Marek 4:39). K údivu všech zúčastněných, se Galilejské moře uklidnilo tak, že bylo jako louže. Možná nejsi schopný udělat nic se svým životem, ale když Ježíš, … Read More