PŮST 2019 – DEN DVANÁCTÝ

Na koho se snažíš udělat dojem? “Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud.” 1. Korintským 4:3 Pavel píše: “Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán. 1.Korintským 4:3-4 Dokážete si … Read More

PŮST 2019 – DEN JEDENÁCTÝ

Úžasná milost “Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?” Matouš 18:12 Ty jsi ta jedna. Boží milost si tě našla, když jsi byl v ústraní. To je to, co dělá Jeho milost tak úžasnou. Každý náš nádech, je díky jeho milosti a náš poslední … Read More

PŮST 2019 – DEN DESÁTÝ

Nikdy předtím se mi tolik nestýskalo “Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.” Žalm 63:2 Všimněte si, že David neříká, že by toužil na poušti po vodě, ale po Bohu. Jsme vedeni naším tělem více, než bychom měli. Chceme to, co chceme, když … Read More

PŮST 2019 – DEN DEVÁTÝ

Vytrvej do konce Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10:35-36 Už je to mnoho let, co jsem si začal užívat běh. Má pro mne dva záměry. Běh uvolňuje stres, ale je to také možnost trávit čas na modlitbách. Naučil jsem se tajemství pro úspěšný běh. … Read More